Vinteren kommer nå for fullt – vi trenger din hjelp

Vi trenger din hjelp som innbygger i Tromsø, for å sikre at alle vi som leverer viktige tjenester til deg kommer seg fram på vinteren.

I Tromsø har vi mye snø gjennom en lang vinter. Feilplasserte dunker skaper store problemer for framkommeligheten for Remiks, når vi skal samle inn avfall.  Derfor trenger vi din hjelp som innbygger i Tromsø, for å sikre at alle som leverer viktige tjenester til deg, kommer seg fram.  

Feilplassering av avfallsdunk
De neste dagene ventes mye snø. For Remiks, kommunen og blålysetaten kan dette resultere i at det er vanskelig å komme seg fram til de som skal ha tømt avfallet sitt, fått brøytet veien eller trenger nødhjelp.

Du kan hjelpe ved å plassere avfallsdunken riktig. Det gjør du ved å plassere dunken en armlengdes avstand fra veg. Den plasseringa gjør at den ikke er til hinder for brøyting, samtidig som vi får tilgang til å hente avfallet ditt. Da blir veien godt brøytet og framkommeligheten vil bli bedre slik at de som trenger å komme seg fram i tide, gjør akkurat det.

Plasserer du dunken rett, tar du hensyn til deg selv og naboene dine, samtidig reduserer du problemene med mangel på fremkommelighet og sikkerhet. Vi har alle de samme utfordringene og må bidra og ta i et tak, når snøen laver ned i Tromsø.

Hvilke konsekvenser har feilplasserte dunker?
Feilplassering skaper utfordringer når det gjelder framkommelighet og sikkerhet – ikke bare for Remiks, men for Bydrift, Tromsø parkering, Brann og redning, Ambulansetjenesten, Politiet, Tromsø Taxi,  Tide Buss og Hjemmetjenesten.

Feilplasserte dunker gjør at brøyting av veier blir vanskelig og ufullstendig, som igjen gjør at Remiks sine biler ikke kommer fram til dunken din. Samtidig blir sikkerheten for deg som myk trafikant i slike situasjoner, på grensen til det uforsvarlige.

Din hjelp er viktig – plasser dunken en armlengdes avstand fra veien.

Relaterte artikler

Feilsortert avfall handler om liv og helse

Fredag 1.desember 2023 opplevde Remiks en eksplosjon og påfølgende brann i produksjonshallen på vårt anlegg. Rask og riktig respons fra både eget personell og nødetatene forhindret en større brann. Tilfeldigheter og korrekt utstyr forhindret en ulykke med personskader.

LES MER »

Trivselsmaskinen

Espen Eriksen hadde sin første arbeidsdag på Remiks i 2014. Ti år etter har han fått venner for livet og en jobb som gir trivsel hver eneste dag.

LES MER »