Vårt samfunnsoppdrag

Remiks sitt fremste mål er å jobbe med å få ned avfallsmengden, og at det avfallet vi samler inn fra forbrukere, bedrifter og industrien kan gå til gjenvinning og ombruk. Akkurat dette er en kjempedugnad, hvor vi alle står på samme side. Gjennom denne dugnaden er det viktig for oss å sammen jobbe for å forstå verdien av det avfallet vi produserer. Avfall er nemlig viktige råvarer. Remiks har gått fra å være avfallsaktør til å bli en råstoffleverandør og vi har hele tiden fokus på hvordan vi kan utnytte det råstoffet vi samler inn på best mulig måte. Gjennom vårt samfunnsoppdrag kan vi spare på verdifulle naturressurser som de kommende generasjoner har krav på.

Hvorfor sortere?

Avfallet du kaster hjemme er viktige ressurser og råvarer. Gjennom kildesortering får vi den beste kvaliteten på avfallet og kan få ut mest mulig verdi av avfallet. Jo bedre kvalitet på avfallet, jo enklere blir det å materialgjenvinne det. Fremfor å bruke nytt materiale hver gang vi skal produsere noe, har vi muligheten til å bruke noe som allerede er inne i et kretsløp – dette er sirkulærøkonomi i praksis!

Hva blir avfallet til?

Hva skjer med avfallet etter det er kastet i de fargede posene?

Remiks tar ansvar

Remiks er sitt samfunnsansvar bevisst som det selskapet vi er. Dette gjør vi på flere forskjellige områder. Foruten å ta et klart miljøansvar og standpunkt, så bidrar vi med støtte til og samarbeid med en rekke organisasjoner.

  • Strandrydding – en nasjonal dugnad – et lokalt ansvar
  • Lærlinger i bedriften
  • NAV arbeidsutprøving
  • Avtjening samfunnstraff i samarbeid med Kriminalomsorgen i frihet
  • Støtte ideelle organisasjoner
  • Samarbeid med UiT Norges arktiske universitet
  • Samarbeid med Ungt Entreprenørskap
  • Støtte til lag og foreninger

Nyhetsarkivet

Her finner du en oversikt over alle våre artikler.