Remiks styrker samarbeidet med UiT

Prosjektleder Stian Larsen i Remiks blir næringslivsmentor for Bachelorstudiet Bærekraftig teknologi ved UiT. Dermed styrkes båndet mellom Remiks Miljøpark og UiT.

“Vi er veldig glade for å kunne formalisere et samarbeid med universitetet, jeg tror dette er starten på en tettere dialog og et bedre samarbeid i fremtiden” sier administrerende direktør i Remiks Miljøpark Britt M. Limo.

“Samarbeid er en viktig nøkkelfaktor i det grønne skiftet. Derfor har vi også valgt visjonen Vi tar ansvar. Sammen for Remiks-konsernet”

Samarbeid er nøkkelen

“Hensikten med næringslivsmentorordningen er å styrke det strategiske samarbeidet mellom næringsliv, universitet og studenter, og innen alle arbeidsfeltene utdanning, innovasjon og forskning”, forteller prosjektkoordinator Mette Ravn Midtgard i UiT.
“- Vi er veldig glade å få Stian og Remiks inn i dette samarbeidet, og det vil kunne skape en tettere dialog mellom universitetet og en veldig viktig bransje i det grønne skiftet”.

Studieleder Jinmei Lu ved Bærekraftig teknologi-studiet supplerer: “Jeg er veldig glad å få Stian som næringslivsmentor for vår bachelorstudiet Bærekraftig teknologi.
Gjennom samarbeidet med Remiks, kan vi videre utvikle studiet til mer praktisk og mer rettet mot bedriftsbehov. Jeg ser fram til fordeler i både utdanning og forskningskvalitet.”

Fra Remiks sin side uttrykkes også stor entusiasme. “Jeg ser veldig fram til å starte et tettere samarbeid med UIT”, smiler Stian. 

“Dette var noe jeg savnet da jeg var student for flere antall år siden. Jeg ser bare fordeler med tettere bånd mellom næringslivet og akademia.” avslutter han.

Vi tar ansvar. sammen.

Relaterte artikler