Møt nye sorteringskrav med hjelp fra remiks

Fra 1. januar 2023 er det krav om å sortere ut matavfall, park- og hage-avfall og plast for alle virksomheter som produserer «husholdningslignende avfall» – hva vil dette bety for din virksomhet?

 

Til nå har det vært helt opp til hver enkelt bedrift om de ønsker å sortere matavfall og plast ut av restavfall, men vi ser at det stadig kommer flere krav til næringslivet. Fra nyttår 2023 er utsortering et krav, og formålet med de nye kravene er å øke materialgjenvinningsgraden, ta vare på ressursene og dermed beskytte miljøet og få ned klimagassutslippene.
Kravene som kommer har bakgrunn i en nasjonal oppdatering av 
avfallsforskriften.

Skal vi nå målene om økt materialgjenvinningsgrad i Norge må nå bedrifter og virksomheter bidra i større grad. 

Hva tilbyr Remiks?

Remiks Næring ønsker de nye kravene velkommen, og vi er der for de som ønsker hjelp og veiledning i hvordan vi kan behandle avfallet på best mulig måte.

Hva som er beste løsning for din virksomhet avhenger av mange ulike faktorer. Det er forskjell på å drive en dagligvarebutikk og en kantine.  Gjennom samtaler og besøk vil det kunne avklares om klassisk kildesortering, optisk sortering eller andre løsninger er best egnet.

Hva er kravene?

Kjernen i den oppdaterte forskriften er at også virksomheter fra 01.01.2023 skal begynne å sortere avfallet i større grad:

  • Husholdningslignende matavfall og park- og hageavfall utsorteres ved kildesortering
  • Husholdningslignende plastavfall som kan materialgjenvinnes utsorteres ved kildesortering.
  • Utsortert matavfall, park- og hageavfall og plastavfall leveres til materialgjenvinning.

 

Dette er krav som vil gjelde mange, blant annet bensinstasjoner, sykehjem, gatekjøkken, kjøpesenter, kontorlokaler (virksomheter som ikke har produksjon/er industrivirksomheter).

De nye kravene kan du lese i sin helhet i avfallsforskriften nye kapittel 10A.

løsninger

Her er noen forslag til løsninger din virksomhet kan implementere for å imøtekomme nye krav:

 

Optisk sortering
Sorter matavfall og plastemballasje på samme måte som hjemme i fargede poser. Vi har egne poser for bedrifter i 3 ulike størrelser.
Størrelse på dunk(er) og antall tømminger tilpasses virksomhetens drift.

Klassisk kildesortering
Implementer sortering av matavfall med klassisk kildesortering. Få en egen dunk til matavfall (fra 140 liter og oppover).

Utsortering av plastfolie LDPE
Sortering av blank og farget folieplast kan være økonomisk lønnsomt da dette er gratis å levere (du betaler kun for eventuell transport). Samles i sekker på 240 liter via sekkestativ tilpasset dette. 

Andre typer plast?
Ta kontakt med oss. Vi har løsninger for HD-PE, PVC, PP Big Bags, landbruksplast og mer.

Løvetann i en pose matavfall.

Hva skjer med avfallet?

Et viktig element i de nye kravene er at avfallet som sorteres ut skal leveres til materialgjenvinning.

Matavfall (bioavfall)

I dag går matavfallet du leverer til Remiks til kompostering i Skibotn. En maskin skiller plastposen fra avfallet og matavfallet kvernes opp. I løpet av et år har det blitt til næringsrik kompostjord. Per i dag er Remiks eneste selskap i Tromsø som tilbyr materialgjenvinning av matavfallet.

I fremtiden vil matavfallet du leverer til Remiks gå til biogass- og biokullproduksjon ved Rå Biopark i Skibotn. Ved å lage biogass av matavfallet utnytter vi ressursene til det fulle, og får et produkt vi kan bruke til å f.eks. kjøre lastebilene på anlegget.
Rå Biopark er opprettet gjennom et regionalt samarbeid med avfallsselskapene Remiks Miljøpark, Avfallsservice, Hålogaland Ressursselskap, Reno-Vest, Lofoten Avfallsselskap og Finnmark Ressursselskap.

Park- og hageavfall

Behandlingen av park- og hageavfall er lik det som i dag skjer med matavfallet – det går til kompostering. Topper og grener flises opp.
Ferdigflisede topper og grener kan erstatte bark i hager og parkområder. 

Unntaket er planter som står på fremmedartslisten/hagerømlinger (f. eks. Tromsøpalmene) og er uønsket i norsk fauna, disse går til destruering. 

Lilla prikket pose / Plastemballasje

Etter at Remiks har samlet inn avfallet fra dunken din sendes den lilla prikkede posen videre til oppsamling og pressing før det fraktes til store sorteringsanlegg i Nord-Tyskland og andre steder i Europa. Her materialgjenvinnes 75% av innholdet i posen (tall fra 2019). Eventuelt resterende avfall (ofte restavfall og matavfall som er feilsortert) energiutnyttes.

Ved materialgjenvinning sorteres plasten i ulike kvaliteter (PP, HDPE, PE og PS). Vaskes, kvernes og smeltes om til regranulat, som benyttes som råvare til produksjon av nye plastprodukter f.eks. leker, verktøyesker, paller, avfallsbeholdere, rør, bøtter og møbler.

Ønsker du Hjelp til å kartlegge mulighetene? Fyll ut skjema under

For nye sorteringskrav næringsvirksomhet - plast og bioavfall.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Vil du vite mer?

GJelder dette min virksomhet?

Skaper din bedrift matavfall eller plastavfall, på samme måten som hjemme?

Da er din bedrift fra 1.januar 2023 pålagt å kildesortere.

  • Alt matavfall som ikke er industri, skal kildesorteres
  • Forskriften skiller ikke på virksomheter med 5 eller 50 ansatte.
  • All type kantinedrift omfattes av forskriften