Jobb og karriere hos Remiks

Vil du jobbe med sirkulærøkonomi og noen av jordas viktigste ressurser?

Remiks er et aksjeselskap som eies i sin helhet av Tromsø og Karlsøy kommune. Konsernet har ca. 120 ansatte og vi har hovedkontoret vårt på nordspissen av Tromsøya.

Som en del av vårt team vil du jobbe med utgangspunkt i våre verdier miljøbevisst, pålitelig, nyskapende og tilgjengelig. Disse verdiene er forankret i alt vi gjør og våre ansatte er våre fremste ambassadører for disse verdiene.
 

Oppdraget

Remiks sitt fremste mål er å jobbe med å få ned avfallsmengden, og at det avfallet vi samler inn fra forbrukere, bedrifter og industrien kan gå til gjenvinning og ombruk. Akkurat dette er en kjempedugnad, hvor vi alle står på samme side.

Gjennom denne dugnaden er det viktig for oss å sammen jobbe for å forstå verdien av det avfallet vi produserer. Avfall er nemlig viktige råvarer. Remiks har gått fra å være avfallsaktør til å bli en råstoffleverandør og vi har hele tiden fokus på hvordan vi kan utnytte det råstoffet vi samler inn på best mulig måte.

Gjennom vårt samfunnsoppdrag kan vi spare på verdifulle naturressurser som de kommende generasjoner har krav på.

 

Roller og stillinger i Remiks

For at vi skal nå våre mål om redusert avfallsmengde og økt materialgjenvinningsgrad kreves en kunnskapsrik og mangfoldig organisasjon.

Blant våre ansatte finner du sjåfører, operatører, kundeveiledere, mekanikere, økonomer, ingeniører, kommunikatorer og selgere. Våre ansatte finner du i hele prosessen fra avfallet blir samlet inn ute hos privatpersoner og bedrifter, via håndtering til behandling inne på Miljøparken nord på Tromsøya. 

Les mer om hvilken behandling avfallet ditt får her

På Miljøparken drifter vi også et eget verksted som utfører vedlikehold og reparasjoner på biler, maskiner og utstyr. I administrasjonen har vi avdelinger som jobber med salg, utvikling, økonomi og kommunikasjon.

En arbeidsplass med muligheter

Remiks har fokus på å ta vare på deg som arbeidstaker.

Muligheter for personlig og faglig utvikling

 I Remiks er vi avhengig av at ansatte vedlikeholder og utvikler egen kompetanse.
I tillegg til å forestå opplæring og kursing som er nødvendig i stillingene har Remiks et kompetansehevingsfond. Fondet skal motivere og bidra til at medarbeidere i Remiks kan utvikle sin kompetanse og utføre kompetansehevende tiltak som normalt sett ikke ville blitt dekket av arbeidsgiver. Eksempler på tiltak som kan dekkes av fondet er sertifikater eller sertifisering, utdanning på fagskole/videregående/universitet eller kurs.

Trening og fysisk aktivitet

Remiks har et stort og velutstyrt treningsrom som kan benyttes av alle våre ansatte både før og etter jobb. På treningsrommet har de ansatte også mulighet til å ta med seg en ekstern gjest. Vi anerkjenner hvor viktig det er at våre ansatte holder seg i god fysisk form, og legger derfor til rette for at ansatte kan trene i arbeidstiden.

Remiks har et aktivt bedriftsidrettslag som arrangerer turer, treninger og aktiviteter. Remiks er også sponsor for Sherpatrappa Opp som arrangeres av Northern Runners, her oppfordres alle ansatte til å delta.

Velferdspermisjoner

Remiks har et raust permisjonsreglement hvor ansatte kan søke lønnet permisjon inntil 12 dager per år. Permisjon ut over dette kan innvilges som ulønnet velferdspermisjon.

Kantine

I Remiks har vi kantine med egen kokk som varter opp med et variert tilbud av mat til alle våre ansatte for en subsidiert pris. Vår flotte kantine kan også leies av våre ansatte til private arrangementer.

Forebyggende behandling

Vi er svært opptatt av nærvær og jobber med å forebygge sykefravær. Blant tiltakene vi har innført er avtaler med fysioterapeuter og massører om forebyggende behandling. Dette kan ansatte benytte seg av et begrenset antall ganger per måned mot en egenandel.

Stillingsutlysninger

Vil du jobbe med oss?

Sjekk stillingsutlysningene på JobbNorge.no eller send oss en åpen søknad til jobb@remiks.no

Er du student?

Kunne du tenkt deg å lære mer om og jobbe innen avfallsbransjen? Hver sommer ansetter vi studenter i internships gjennom det nasjonale kompetanseprogrammet til Avfall Norge, REdu. Sjekk ut mulighetene her.
Vil du skrive oppgave i samarbeid med oss? Vi har til enhver tid utlyste oppgaver som vi søker studenter til.

Er du lærling?

Vi tar imot lærlinger innen flere fagfelt blant annet gjenvinning, logistikk, industrimekaniker, kontor og administrasjon, salg, IKT og yrkessjåfør. Ta kontakt med oss på jobb@remiks.no om du har spørsmål til lærlingplasser.