Møte en Remikser: Glad i folk

Remiks sin bruktbutikk ble etablert i 2009, og er svært populær. Den viktigste årsaken er Knut Evanger og teamet hans.

– Både vi og kundene får overraskelser hver dag av hva som dukker opp. Vi ser blant annet at mange eldre møbler har langt større kvalitet enn nye moderne møbler, sier en smilende og engasjert Knut Evanger.

Han er driftskoordinator for Remiks Bruktbutikk, og sammen med teamet sitt har han sørget for at akkurat denne butikken er et yndet sted for mange av Tromsø og omegns innbyggere.

– Alle typer mennesker har et forhold til gjenbruksvarer, mener Knut.

Teamet i Remiks Bruktbutikk, fra venstre Ina Renate Sokea, Camilla Pettersen, Jarl A. Isaksen, Hallgeir Hågensen og Knut Evanger.

Vi tilrettelegger, tar imot, kjører ut til folk og henter ved behov, sorterer, viser fram og selger varene i butikken, forteller han.

Her får du det meste

Teamet har bygd bruktbutikken nøysomt fram, for å få den til å gå rundt til enhver tid. Og de ønsker å fortsette å utvikle butikken som en viktig aktør i miljø- og gjenbruksarbeidet.

Bruktbutikken hjelper befolkningen i Tromsø og omegn, tilreisende studenter og næringslivet med å skaffe seg ulike dagligdagse, praktiske gjenbrukbare ting som kopper og kar, stoler, bord, kommoder, bilder, sykler, ski og mye mer.

– Vi er et godt team og rullerer på oppgavene og benytter styrkene til hverandre, både i forhold til innhenting, utkjøring, lagerarbeid, butikkarbeid og kundehåndtering, nettbutikk og innsikt i type varer. Ulike kunder håndterer vi på best mulig måte, sier Knut Evanger.

Den gode samtalen

På spørsmål om hvem han er som menneske, vil han helst ha fokus på butikken og teamet. Driftskoordinatoren sier han er en helt alminnelig kar som de fleste andre, er gift, har 4 barn og født i Nordreisa.

Han Knut i butikken måtte jo være fra Nord-Troms! Dæm e de mest servicevennlige, imøtekommende og beste selgeran i Tromsø by.

KUNDE I REMIKS BRUKTBUTIKK

Det er ganske tydelig for alle oss andre i Remiks, at Knut er glad i folk og setter pris på den gode samtalen om stort og smått i livet.

– Knut er en person som er varm, vennlig mot alle og jovial. Han er inkluderende og kunnskapsrik i yrket, en stødig person som alle kan snakke med og som alltid yter mer enn det du forventer, sier Trond Evertsen i Remiks, Knut sin nærmeste leder. 

Teamet har bygd Remiks sin bruktbutikk nøysomt fram, for å få den til å gå rundt til enhver tid. Og de ønsker å fortsette å utvikle butikken som en viktig aktør i miljø- og gjenbruksarbeidet.

– Innspill fra alle typer mennesker er veldig hyggelig. Det å hjelpe mennesker ligger naturlig for meg, sier Knut beskjedent. Og jeg har jo en praktisk tilnærming til opplæring. Det er viktig at vi som kolleger løfter oss i forhold til å løse oppgavene i bedriften på best mulig måte – da er kvalifisering viktig, presiserer han.

Om du skulle trenge å komme i bedre humør, er den enkleste veien en tur innom bruktbutikken på Remiks! Han er kreativ, hjelpsom og utrolig dyktig – alt i alt en uvurderlig ressurs.

JULIE HØIE NYGÅRD, KOLLEGA I REMIKS

Det at vi er nært på og spiller hverandre gode, har vært et løft helt fra starten da vi ble overdratt fra Tromsprodukt til Remiks, konstaterer driftskoordinatoren. Og mener Remiks er en godt tilrettelagt og spennende arbeidsplass – allsidig og mangfoldig.

Lave priser skaper gjenbruk

– Vårt utgangspunkt for bruktbutikken er å synliggjøre og avverge at ting kastes – at de faktisk kan gjenbrukes og er attraktive kjøpsobjekter, forklarer Knut Evanger. Vi letter arbeidet for Remiks sine returstasjoner og etterarbeidet det medfører, noe som er verdifullt for både Remiks og kundene våre. Samtidig har jo alle sett at gjenbruk er veldig viktig.

Vi har også eksklusive ting vi bruker i skattejakten på facebooksiden vår, hvor vinneren trekkes ut og får varen gratis mot henting, smiler han.

Remiks sin bruktbutikk har gode, lave priser for kundene, for å skape gjenbruk, få varene raskt i omløp. Nesten som et grossistutsalg. Samtidig er det godt holdningsskapende arbeid, oppsummerer Knut og viser til Avfallspyramiden.

Avfallspyramiden er et begrep i norsk avfallspolitikk og EUs rammedirektiv for avfall, og beskriver prioriteringer i avfallspolitikken.  Den går ut på å behandle avfall så nær toppen av pyramiden som mulig.

Relaterte artikler

Feilsortert avfall handler om liv og helse

Fredag 1.desember 2023 opplevde Remiks en eksplosjon og påfølgende brann i produksjonshallen på vårt anlegg. Rask og riktig respons fra både eget personell og nødetatene forhindret en større brann. Tilfeldigheter og korrekt utstyr forhindret en ulykke med personskader.

LES MER »

Trivselsmaskinen

Espen Eriksen hadde sin første arbeidsdag på Remiks i 2014. Ti år etter har han fått venner for livet og en jobb som gir trivsel hver eneste dag.

LES MER »