Våre DEleide selskap

Arctic Waste Management AS

Arctic Waste Management tilbyr et mangfold av industritjenester. Vi er en offensiv og innovativ aktør innen forsvarlig innhenting, transport og håndtering av farlig avfall. Våre tjenester utføres på en effektiv, miljømessig og samfunnsansvarlig måte.

Vi tilbyr blant annet tømming, rengjøring og kontroll av tanker og utskillere og innsamling av flytende avfall.

Kontakt oss i dag for en hyggelig prat!

E-post: post@arcticwaste.no      Internett: https://www.arcticwaste.no   

Tlf:        +47 469 35 343                  Facebook: https://www.facebook.com/arcticwaste 

Origo Skibotn AS

Origo Skibotn er et anlegg for deponi og kompostering som eies av Remiks (50%) og Avfallservice (50%).

Deponiet har tillatelse til drift og mottak av ordinært avfall, inert avfall og enkeltfraksjoner av farlig avfall. Ulikt byggeavfall og lettere forurensede masser kan leveres til Origo Skibotn. Tjenestene knyttet til deponiet i Skibotn er godt forankret i miljøkravene som stilles gjennom avfallsforskriften. For å forebygge og redusere skadevirkninger på miljø og menneskers helse foregår deponering av avfall på en forsvarlig og kontrollert måte. Det øvrige målet er at minst mulig avfall skal deponeres og avfall som kan gjenbrukes eller gjenvinnes skal ikke leveres til deponi.

Åpningstidene for deponiet er mandag-fredag kl. 08.00-16.00.

Komposteringsanlegget tar imot matavfall og slam som skal til kompostering. Gjennom anlegget får man jord som et endelig sluttprodukt. Denne jorden brukes til plen og grøntarealer i regionen.

Åpen miljøstasjon for innbyggere i Storfjord kommune

På anlegget i Skibotn har vi en egen miljøstasjon som er åpen for innbyggere mandager fra kl. 15.00-18.00. Her kan du levere blant annet:

  • Hvitevarer
  • Metall
  • Restavfall til energigjenvinning
  • Trevirke
  • Hageavfall
  • Farlig avfall
  • Papp


Kontakt Origo Skibotn
Harald Østbø
Daglig leder

E-post: post@origoskibotn.no

Tlf: 992 74 826

Hvorfor må du tenke på basiskarakterisering?

Hvis du skal levere avfall til deponi er det viktig gjennomgå en basiskarakterisering av avfallet. Dette innebærer å kartlegge alle egenskapene til avfallet som skal deponeres. Hensikten med karakteriseringen er å være så kjent som mulig med avfallets sammensetning, utlekkingspotensial, miljøpåvirkning og andre egenskaper som har betydning for deponiet. 

Trenger du hjelp til basiskarakterisering? Ta kontakt med oss for veiledning.

Hvorfor må du tenke på basiskarakterisering?

Hvis du skal levere avfall til deponi er det viktig gjennomgå en basiskarakterisering av avfallet. Dette innebærer å kartlegge alle egenskapene til avfallet som skal deponeres. Hensikten med karakteriseringen er å være så kjent som mulig med avfallets sammensetning, utlekkingspotensial, miljøpåvirkning og andre egenskaper som har betydning for deponiet. 

Trenger du hjelp til basiskarakterisering? Ta kontakt med oss for veiledning.

Alta Fjernvarme AS

Alta Fjernvarme skal levere miljøvennlig fjernvarme basert på fornybare ressurser. Gjennom forbrenning av kvalitetssikret og sortert returtrevirke skal vi levere behagelig, pålitelig, rimelig og miljøvennlig fjernvarme til våre kunder i Alta sentrum.

Alta Fjernvarme produserer fjernvarme basert på returtrevirke. Returtrevirke er lettere forurenset trevirke som innbyggerne i Nord-Norge leverer til sine avfallsselskap for gjenvinning. Noen av disse avfallselskapene har gått sammen og etablert Alta Fjernvarme for å håndtere slikt trevirke gjennom å produsere miljøvennlig fjernvarme.

Kontakt Alta Fjernvarme:

Tlf:        +47 906 38 867                    Facebook: https://www.facebook.com/altafjernvarme

Avfallsmegling Nord AS

Avfallsmegling Nord AS er et samarbeid mellom 10 offentlig eide avfallsselskaper i Nordland og Troms og Finnmark. Selskapet har som formål å skaffe sine eiere og samarbeidspartnere gode og bærekraftige nedstrømløsninger på avfallet de samler inn fra husholdnings- og næringsrenovasjon. Selskapet ble etablert i 2020 og har 2 ansatte som har kontorer i Bodø og Tromsø.

Selskapet eies av Remiks, Hålogaland Ressursselskap, IRIS Salten, Lofoten Avfallsselskap, Reno-Vest og Finnmark Ressursselskap.

Kontakt Avfallsmegling Nord

www.avfallsmegling.no