Fritidsrenovasjon

Fra nå av slipper du å ta med deg avfallet hjem!

Fra 1.november 2023 ble det innført en renovasjonsordning for fritidsboliger i Tromsø kommune. – En ordning som har vært tilgjengelig i Karlsøy i flere år.

Det er plassert ut containere merket “Fritidsrenovasjon” eller “Hytterenovasjon” på strategiske plasser. – Enten i nærheten av større hyttefelt, ved ferjeleier/knutepunkt eller slik at det blir enkelt for deg å kaste avfallet på vei hjem.

14 nye lokasjoner sentralt plassert i kommunen supplerer de 10 som allerede er på plass i Karlsøy. Du finner en oversikt over alle lokasjoner på kartet på denne siden.
Her kan du levere optisk sortert avfall samt glass- og metallemballasje. I prikkede poser, og sortert på samme måte som hjemme.

Renovasjonsavgiften dekker for fritidsboliger en “bringe-løsning”, der du som eier av fritidsbolig frakter med deg eget avfall til en av de nærmeste containerne avsatt for formålet. Ordningen inkluderer altså ikke en egen avfallsdunk ved fritidsbolig, som tømmes av Remiks.

Renovasjonsordningen for fritidsboliger er basert på Renovasjonsforskriften vedtatt av kommunen. Denne kan du lese her.

Det er utarbeidet Retningslinjer for renovasjonsforskriften, som du kan lese her.

Hva kan du levere?

I hyttecontainerne skal du levere optisk sortert avfall.
  • Plastemballasje i lilla prikkede poser
  • Papp, papir og drikkekartong i blå prikkede poser
  • Matavfall i grønne prikkede poser
  • Restavfall i nøytral pose (vrengt handlenett)

Glass- og metallemballasje skal i egen container/dunk

Du finner disse sammen med containeren der du leverer optisk sortert avfall.
HUSK:

  • hit skal bare glass- og metallemballasje 
  • dette skal ikke være pakket i pose, papp eller annet

Større gjenstander og avfallsmengder må du levere til en Returstasjon.

Hvor finner du hyttecontainerne?

Du vil finne containere for fritidsboliger på 24 ulike steder i Tromsø og Karlsøy kommuner.

Disse finner du igjen i kartet på denne siden

Du kan fritt bruke lokasjonen som passer deg best, det være seg i nærheten av fritidsboligen eller på veien fra hytta og hjem.

 

Hvor finner du poser?

Du bruker samme prikkede poser i fritidsboligen som du benytter i private boliger i Tromsø og Karlsøy

  • Plastemballasje i lilla prikkede poser
  • Papp, papir og drikkekartong i blå prikkede poser
  • Matavfall i grønne prikkede poser
  • Restavfall i nøytral pose (vrengt handlenett)
 
Poser finner du på et utvalg butikker rundt om i kommunene. Du kan lese mer om hvor du finner poser her.

Hva koster det?

Som eier av en fritidsbolig i Tromsø og Karlsøy kommune betaler du renovasjonsgebyr for fritidsboligen din, og hyttepunktene som er gjort tilgjengelige er en del av det du betaler for.

Du kan lese renovasjonsforskriften vedtatt av Tromsø kommune her.

Hva du betaler for renovasjon i Tromsø og Karlsøy kan du lese mer om her.

Tilbakemeldinger?

IMG_20200601_182143