Hytterenovasjon

Fra nå av slipper du å ta med deg avfallet hjem!

Fra 1.november 2023 innføres renovasjonsordning for fritidsboliger i Tromsø kommune. – En ordning som har vært tilgjengelig i Karlsøy i flere år

14 nye lokasjoner sentralt plassert i kommunen supplerer de 10 som allerede er på plass i Karlsøy.

Her kan du levere optisk sortert avfall samt glass- og metallemballasje. I prikkede poser, og sortert på samme måte som hjemme.

Renovasjonsordningen for fritidsboliger er basert på Renovasjonsforskriften vedtatt av kommunen, som du kan lese her.

Hva du betaler for renovasjon i Tromsø og Karlsøy kan du lese mer om her.

Hva kan du levere?

I hyttecontainerne skal du levere optisk sortert avfall.
  • Plastemballasje i lilla prikkede poser
  • Papp, papir og drikkekartong i blå prikkede poser
  • Matavfall i grønne prikkede poser
  • Restavfall i nøytral pose (vrengt handlenett)

Glass- og metallemballasje skal i egen container/dunk

Du finner disse sammen med containeren der du leverer optisk sortert avfall.
HUSK:

  • hit skal bare glass- og metallemballasje 
  • dette skal ikke være pakket i pose, papp eller annet

Større gjenstander og avfallsmengder må du levere til en Returstasjon.

Hvor finner du hyttecontainerne?

Du vil finne containere for fritidsboliger på 24 ulike steder i Tromsø og Karlsøy kommuner.

Disse finner du igjen i kartet på denne siden

Du kan fritt bruke lokasjonen som passer deg best, det være seg i nærheten av fritidsboligen eller på veien fra hytta og hjem.

 

Hvor finner du poser?

Du bruker samme prikkede poser i fritidsboligen som du benytter i private boliger i Tromsø og Karlsøy

  • Plastemballasje i lilla prikkede poser
  • Papp, papir og drikkekartong i blå prikkede poser
  • Matavfall i grønne prikkede poser
  • Restavfall i nøytral pose (vrengt handlenett)
 
Poser finner du på et utvalg butikker rundt om i kommunene. Du kan lese mer om hvor du finner poser her.

Hva koster det?

Som eier av en fritidsbolig i Tromsø og Karlsøy kommune betaler du renovasjonsgebyr for fritidsboligen din, og hyttepunktene som er gjort tilgjengelige er en del av det du betaler for.

Hva du betaler for renovasjon i Tromsø og Karlsøy kan du lese mer om her.

Du kan lese renovasjonsforskriften vedtatt av Tromsø kommune her.

Tilbakemeldinger?

IMG_20200601_182143