Hvorfor skal du sortere?

Hvorfor skal du sortere avfallet ditt? 

Avfallet du kaster hjemme er viktige ressurser og råvarer. Gjennom kildesortering får vi den beste kvaliteten på avfallet og kan få ut mest mulig verdi av avfallet. Jo bedre kvalitet på avfallet, jo enklere blir det å materialgjenvinne det. Fremfor å bruke nytt materiale hver gang vi skal produsere noe, har vi muligheten til å bruke noe som allerede er inne i et kretsløp – dette er sirkulærøkonomi i praksis!

I dag bruker vi naturressurser tilsvarende en og en halv jordklode og innen 2030 vil vi trenge to jordkloder dersom dagens forbruksmønster skal fortsette.

I dag er det mer metall og mineraler i produkter enn det er i igjen i naturen. I Norge har vi et enormt forbruk og vi er bedre stilt enn andre land når det gjelder å redusere forbruk og dermed også avfallsmengdene. Vi kan utnytte de tingene vi har på en enda bedre måte og heller kjøpe brukt framfor å kjøpe nytt.

Ansvarlig forbruk og produksjon

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Alle bærekraftsmålene er relvante for Remiks og avfallsbransjen jobber i stor grad innenfor alle bærekraftsmålene. FNs bærekraftsmål nr. 12 går ut på å sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre og dette er en av målene vi jobber for å nå i vårt daglige virke.

 

Produktene vi omgir oss med er produsert av råvarer som er hentet fra naturen. Plast baserer seg stort sett på olje, aluminium fremstilles av råstoffet bauksitt som hentes fra gruver, og papir er laget av fibrer fra trevirke. Mange av råvarene vi bruker i hverdagen hentes ut på andre kontinenter og har en lang reise før de havner i bærenettene våre. Noen av naturressursene er fornybare, for eksempel luft og vann, men veldig mange er ikke-fornybare. (sortere.no)