Hva blir avfallet til?

Se ny sorteringsguide HER >

Hva skjer med den LILLA posen og plastemballasjen?

Etter at Remiks har samlet inn avfallet fra dunken din sendes den lilla prikkede posen videre til oppsamling og pressing før det fraktes til store sorteringsanlegg i Nord-Tyskland og andre steder i Europa. Her materialgjenvinnes 75% av innholdet i den lilla prikkede posen (tall fra 2019) og resterende avfall (ofte restavfall og matavfall som er feilsortert) energiutnyttes.

Hva skjer med den BLÅ posen og papir / PAPP/ DRIKKEkartong?

Papir og lettkartongen i den blå prikkede posen sendes til Fiskeby i Sverige. Her materialgjenvinnes det og blir til ny kartong. Når emballasjekartong gjenvinnes sparer vi energi og ressurser. Gjenvinning av kartong bruker omlag 1/4 av energien fremfor å produsere fra nytt trevirke (Grønt Punkt, 2019).

Etter at du har brettet og stappet drikkekartongen og vi har samlet den inn, sendes den videre til Fiskeby i Sverige. Her blir drikkekartongen til ny kartong som brukes til produksjon av bl.a. pizza- og cornflakesesker. Kartongene som ikke sorteres ut følger de andre fiberstrømmene til gjenvinning og blir til nytt papir eller papp (Grønt Punkt, 2019). Les mer om gjenvinningen av den blå prikkede posen her.

Hva skjer med den grønne PRIKKEDE posen og matavfallet?

Matavfallet blir sendt til vårt komposteringsanlegg hos Origo Skibotn. Dette blir kompostert og ender til slutt opp som flott og næringsrik jord. Hele gjenvinningsprosessen tar alt fra 6-12 måneder.
 
I løpet av 2025 forventes det at matavfallet og annet bioavfall blir til biogass og biokull hos Rå Biopark, også disse plassert på Origo Skibotn. Biogass er en ettertraktet vare som benyttes i flere sammenhenger, ikke minst som drivstoff til biler.

Hva skjer med den hvite posen og restavfallet?

Det som ikke kan sorteres ut i de optiske posene ender opp i restavfallet, i hvite poser eller vrengte handlenett. Dette avfallet blir energiutnyttet gjennom energigjenvinningsanlegget til Kvitebjørn Varme. Fjernvarmen som dette anlegget produserer varmer opp bygninger i Tromsø, blant annet universitetet og sykehuset.

Før ble restavfallet sendt til Sverige med 1500 vogntog per år, Nå blir det sendt 25 meter med samlebånd fra vårt prosessbygg og over til Kvitebjørn Varme.

Hva skjer med glass- og metallemballasjen? 

Etter at vi har hentet dunken med oransje lokk for glass- og metallemballasje hjemme hos deg blir denne videre sendt til Fredrikstad for materialgjenvinning. Metallemballasjen blir til nytt metall og glassemballasjen blir til nytt glass og isoleringsmateriale. 

Etter gjenvinning gjenoppstår dette som verdifullt råmateriale for nye produkter. Glass og metall er verdifulle ressurser som kan gjenvinnes i det uendelige (Sirkel, 2019). 

 

Hva skjer med det elektriske avfallet (EE-avfalL)? 

Det elektriske avfallet som du leverer inn til Remiks blir sendt til Revac i Telemark for materialgjenvinning. Her kvernes avfallet til mindre partikler som blant annet aluminium, jern, kobber og andre metaller før det blir til nye produkter. 

De fleste elektriske artikler inneholder små mengder edle metaller som er viktige og verdifulle for produksjonen. At du leverer inn mobiltelefoner og annet bidrar til at vi gjør mindre inngrep i naturen for å hente ut “jomfruelige” metaller.

Hva skjer med det farlige avfallet? 

Farlig avfall består av veldig mange ulike produkter, alt fra vinduer med PCB til maling og kjemikalier. Mye av dette avfallet kan gjenvinnes, men noe må destrueres på forsvarlig måte. Batterier er et eksempel på et type produkt som har høy materialgjenvinningsgrad når det sorteres ut.