Hva betaler jeg for?

Du betaler fire ganger i løpet av året et renovasjonsgebyr som dekker avfallsinnsamling, avfallsbehandling og sikring av at avfall som samles inn enten gjenvinnes eller destrueres forsvarlig.
Renovasjonsgebyret er slått sammen med dine kommunale avgifter og blir sendt ut av kommunen.

For 2024 er det etablert ny gebyrstruktur.

Dette medfører endringer i gebyret for enkelte abonnenter.
Ved utregning av gebyr følger man matrikkelen (matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister.
Registeret inneholder informasjon om eiendomsgrenser, areal, bygninger, boliger og adresser.)
Mer informasjon finner du her på Tromsø kommunes oversikt.

Aktuelle dokumenter:

Spørsmål i forbindelse med utsendes av gebyrer og ny gebyrstruktur,  kan sendes til saksbehandling@remiks.

Renovasjonsgebyret du betaler er satt sammen av et grunngebyr og et tømmegebyr

avfallsbil som plukker opp dunker

Grunngebyret skal dekke

Tømmegebyret skal dekke

Prisliste 2024

Vedtatt av Tromsø og karlSøy kommuner

Tromsø

Produkt
Pris inkl. MVA

Grunngebyr

3318,00

Tømming Standard 140l

1996,00

Tømming Standard 240l

2713,00

Tømming Standard 360l

4192,00

Fritidsrenovasjon

2005,00

Endringsgebyr abonnement

595,00

Karlsøy

Produkt
Pris inkl. MVA

Grunngebyr

3318,00

Tømming Standard 140l

1996,00

Tømming Standard 240l

2713,00

Tømming Standard 360l

4192,00

Fritidsrenovasjon

2005,00

Endringsgebyr abonnement

595,00

Avfallshåndtering for din hytte eller fritidsbolig i Karlsøy eller Tromsø

For Karlsøy og Tromsø kommuner er det påkrevd med avfallshåndtering for hytte og fritidsbolig.

Alle boenheter registrert som fritidsbolig eller bolig benyttet til fritidsbruk i matrikkelen til kommunen regnes inn ordningen. 

Dette er definert i Renovasjonsforskriften vedtatt av kommunene.  

Du kan bruke de optiske posene eller kildeboksen på hytta for å sortere avfallet ditt, for deretter å levere i hyttecontainere plassert ut på 24 ulike steder i kommunene.
Du kan lese mer om Fritidsrenovasjonen her.

Ønsker du å endre dunkstørrelse?

Åpne skjema for endring av dunkstørrelse

Mål dunker: 
140l – 505 x 555 x 1100mm
240l – 580 x 740 x 1100mm
360l – 590 x 880 x 1150mm

Dunkene har påført type og størrelse på toppkanten i front. Åpne lokket og se på kanten.

Har du ekstra mye avfall?

Har du arrangementer eller annet som skaper ekstra mye avfall kan du leie en ekstra dunk eller container hos oss!

Lei en ekstra avfallsdunk

Skal du ha et arrangement eller annet som du vet skaper mye avfall? Da er det fint å leie en avfallsdunk for en midlertidig periode.

Prisen du får oppgitt inkluderer:

Lei en container om du har prosjekter som skaper mye avfall

Skal du kaste trevirke, metall, hageavfall eller restavfall? Alle disse fraksjonene kan kastes og sorteres i en container. Vi anbefaler at container bestilles god tid i forkant av ønsket levering – slik kan vi garantere at vi har containere ledig til ditt ryddeprosjekt! Les mer og bestill container her.