Årsrapporter og dokumenter

Her får du en oversikt over årsrapporter, plukkanalyser og andre viktige dokumenter knyttet til Remiks.

Konsernstrategi

1
Strategi 2021-2030

Årsmeldinger

Prikkede_poser_i_kildeboks_farger_samlet_RMK_01331_Foto_David_Jensen (1)
Miljørapport 2022
bærekraft report cover version 2
Bærekraftrapport 2021
Remiks miljørapport 2020
Miljørapport 2020
Forsiden til Remiks Miljørapport for 2019.
Miljørapport 2019
Forsiden til Remiks miljørapport 2018
Miljørapport 2018 (PDF)
Forsiden til Remiks Miljørapport 2017
Miljørapport 2017 (PDF)
Forsiden til Remiks Årsmelding 2016
Årsmelding 2016 (PDF)
Forsiden til Remiks Årsmelding 2015
Årsmelding 2015 (PDF)
Forsiden til Remiks Årsmelding 2014
Årsmelding 2014 (PDF)
Forsiden til Remiks Årsmelding 2013
Årsmelding 2013 (PDF)
Forsiden til Remiks Årsmelding 2012
Årsmelding 2012 (PDF)
Forsiden til Remiks Årsmelding 2011
Årsmelding 2011 (PDF)

Remiks Informerer

Remiks Informerer vår 2020
Juni 2020 (digital)
Forsiden til Remiks Informerer desember 2019
Desember 2019 (PDF)
Forsiden til Remiks Informerer mai 2019
Mai 2019 (PDF)
Forsiden til Remiks Informerer vinter 2018
Desember 2018 (PDF)
Forsiden til Remiks Informerer vinter 2017
Desember 2017 (PDF)
Forsiden til Remiks Informerer vår 2017
Juni 2017 (PDF)
Forsiden til Remiks Informerer vinter 2016
Desember 2016 (PDF)
Forsiden til Remiks Informerer vår 2016
Mai 2016 (PDF)

Plukkanalyser

Forsiden for dokument om plukkanalyse fra 2018.
Desember 2016 (PDF)
Forsiden for dokument om plukkanalyse fra 2015.
Plukkanalyse 2015 (PDF)