Har du ekstra mye avfall?

Har du arrangementer eller annet som skaper ekstra mye avfall kan du leie en ekstra dunk eller container hos oss!

Lei en container om du har prosjekter som skaper mye avfall.

Skal du kaste trevirke, metall, hageavfall eller restavfall? Alle disse fraksjonene kan kastes og sorteres i en container. Vi anbefaler at container bestilles god tid i forkant av ønsket levering – slik kan vi garantere at vi har containere ledig til ditt ryddeprosjekt! Les mer og bestill container her.

Lei en ekstra avfallsdunk

Skal du ha et arrangement eller annet som du vet skaper mye avfall? Da er det fint å leie en avfallsdunk for en midlertidig periode.

Prisen du får oppgitt inkluderer:

  • Leie av avfallsdunk i tre døgn.
  • Levering og henting av dunken
  • Behandling av avfallet som legges i avfallsdunken