Båtretur og vrakpant av båt

Har du en fritidsbåt du ønsker å bli kvitt? Remiks tar imot kasserte fritidsbåter!

Miljødirektoratet gir tilskudd til innlevering av kasserte fritidsbåter til lovlig mottak. Den som leverer fritidsbåten vil motta kr 1000,- per fritidsbåt. En fritidsbåt er et fartøy til sports- og fritidsbruk med skroglengde inntil 15,00 meter (49,25 fot), uavhengig av totalvekt, og som brukes utenfor næringsvirksomhet. Mindre fartøy som seilbrett, kano, gummibåt med skrog og kajakk inngår i tilskuddsordningen.

Lever til Remiks på Ringvegen 180 via vektoperatøren (åpent hverdager mellom 07.00-15.30). Her kan du levere både små fritidsbåter opp til 15 fot og andre fritidsbåter fra 15 fot og opp til 49.25 fot. NB! De må være miljøsanert (fri for EE-avfall og farlig avfall).

På returstasjonen på Hansnes, Karlsøy (åpent mandager 13.00-18.00) kan du levere små fritidsbåter opp til 15 fot. Har du større må disse leveres til Remiks Miljøpark i Tromsø

Før du leverer båten til Remiks må du:

  • Sanere båten, altså fjerne alt av EE-avfall og farlig avfall.
  • Ta kontakt med Remiks på batretur@remiks.no for avtale på leveringstidspunkt (KUN om båten er over 15 fot).
  • Fyll ut følgende skjema på Miljødirektoratet sine sider. Dette skjemaet vil Remiks skrive under når du leverer båten. Uten underskrift fra oss, ingen refusjon!
  • Lever båten hos Remiks Miljøpark (opp til 49.25 fot) eller Returstasjon Hansnes (KUN opp til 15 fot).

Les mer på Miljødirektoratets sider