Foto: Bo Eide

Strandrydding

For å gjøre innleveringen av strandryddeavfallet enklere for både deg som rydder og for oss i Remiks har vi innført Strandryddekortet som du kan bruke når du leverer strandryddeavfallet på returstasjonen i Tromsø og Returstasjonen på Hansnes – Karlsøy kommune . Strandryddekortet kan hentes på rådhuset i Tromsø og på Remiks Miljøpark på Ringveien 180. Strandryddekortet viser du til kundeveilederen på returstasjonen og avfallet kan leveres helt gratis. Slik blir leveringen enklere for deg, i tillegg til at vi får samlet inn data på avfallet som ryddes.

strandryddekortet. foto

Tromsø kommune

Alle som skal rydde en strand må

 1. Registrere seg på www.ryddenorge.no
 2. Sende mail til Remiks ved  ivar.sture.handeland@remiks.no
  • Hvor det skal ryddes
  • Når det skal ryddes – når ryddeaksjonen er avsluttet
  • Se depoter/leveringssteder for hvor det må leveres
  • Kontaktpersoner

Avfallet kan leveres gratis til Remiks sin returstasjon på Ringveien 180 – mandag – torsdag 09.00-19.00 (fredag stengt) og lørdag 10.00-16.00. Det er ønskelig fra Remiks sin side at dette alternativet brukes, da vi ønsker å unngå for mange avfallssekker langs veien.  Ved levering, benytt deg av Strandryddekortet. Fås ved henvendelse til Remiks – post@remiks.no eller 77 60 19 00

Avfallet som er ryddet kan plasseres ved en kjørbar slik at Remiks kan hente det (gjelder kun Tromsø kommune). Det betyr at avfallet ikke kan plasseres på steder hvor våre biler ikke har tilgang til (under lave bruer, veldig smale veier). Om du er usikker, vil vi gjerne at du kontakter oss så kan vi bli enige om gode plasser både for dere og for Remiks sine sjåfører.

 • Hva kan ryddes i avfallssekken? Viktig info til deg som skal rydde.
  • Husk å IKKE RYDDE noe du er usikker på. Finner du store objekter, EE-avfall, farlig avfall eller annet du er usikker på? Ta kontakt med Remiks så avtaler vi nærmere hvordan dette håndteres.
  • En enkel huskeregel er å legge mindre avfall (det som passer) i avfallssekken. Ikke legg farlig avfall i ryddesekkene og ikke legg store metallobjekter i ryddesekkene. NB! Ryddesekken skal ikke overstige 20 kg.
 • Kontakt oss om du lurer på noe
  Har du spørsmål angående utplassering av containere, henting av avfall eller generelle strandryddingsspørsmål? Ta kontakt med oss på post@remiks.no eller 77 60 19 00.
 • Annen praktisk info
  • Du kan hente «Strandryddekortet» hos Remiks Miljøpark for å levere alt avfallet du rydder helt gratis – dette er for å gjøre leveringen enklere for deg, i tillegg til at vi får samlet inn data på avfallet som ryddes.
  • Du kan hente ryddesekker og engangshansker på rådhuset i Tromsø og på Karlsøy, i tillegg til Remiks Miljøpark på Ringveien 180. HUSK! Ikke bruk sorte avfallssekker – avfallet skal ryddes i gjennomsiktige sekker.
 • Utviklingslag:
  Alle utviklingslag koordinerer selv rydding i sitt område og det honoreres også med 8.000 kr. pr. utviklingslag. Utviklingslagene avtaler selv med lag, korps og foreninger i sitt område om tidspunkt for rydding og hvor det skal ryddes. Utviklingslagene kjenner sitt eget nærområde best, og velger derfor selv hvilke strekninger som skal ryddes. Utviklingslagene får/har fått tilsendt en egen e-post om dette fra Tromsø kommune , og en behøver derfor ikke bruke søknadsskjemaet for rydding i distriktene. Se informasjon på kommunen sine hjemmesider her

Remiks henter avfallet utviklingslagene rydder, men dere må selv avtale tidspunkt for henting av søppel med Ivar i Remiks (ivar.sture.handeland@remiks.no) på forhånd.

Karlsøy kommune

Alle som skal rydde en strand må

 1. Registrere seg på www.ryddenorge.no
 2. Sende mail til Remiks ved  ivar.sture.handeland@remiks.no
  • Hvor det skal ryddes
  • Når det skal ryddes – når ryddeaksjonen er avsluttet
  • Se depoter/leveringssteder for hvor det må leveres
  • Kontaktpersoner
 • Depoter/leveringssteder – disse stedene leverer man avfallet
  • Vannøya – Avfall må leveres til følgende oppsamlingssteder: Fakken ved veikryss, Skåningsbukt ved returstasjonen, Vannareid ved innkjøring til bedehuset på Korsnes. Hentes onsdager i oddetallsuke.
  • Rebbenesøya – Avfall må leveres til oppsamlingssted ved fergeleie i Mikkelvika på Ringvassøya. Hentes onsdager i partallsuke.
  • Reinøya – Avfall må leveres til oppsamlingssted ved fergeleie ved Reinskar. Hentes onsdager i partallsuke.
  • Ringvassøya – Avfall må leveres til oppsamlingssted ved branntomta til teknisk lager, Nedre Industrivei, Hansnes. Hentes ukentlig på onsdager.
 • Hva kan ryddes i avfallssekken? Viktig info til deg som skal rydde.
  • Husk å IKKE RYDDE noe du er usikker på. Finner du store objekter, EE-avfall, farlig avfall eller annet du er usikker på? Ta kontakt med Remiks så avtaler vi nærmere hvordan dette håndteres.
  • En enkel huskeregel er å legge mindre avfall (det som passer) i avfallssekken. Ikke legg farlig avfall i ryddesekkene og ikke legg store metallobjekter i ryddesekkene. NB! Ryddesekken skal ikke overstige 20 kg.
 • Kontakt oss om du lurer på noe
  Har du spørsmål angående utplassering av containere, henting av avfall eller generelle strandryddingsspørsmål? Ta kontakt med oss på post@remiks.no eller 77 60 19 00.
 • Annen praktisk info
  • Få deg et Strandryddekort. Dette kan fås ved henvendelse til Remiks – post@remiks.no eller 77 60 19 00. Du kan også hente «Strandryddekortet» hos Remiks Miljøpark for å levere alt avfallet du rydder helt gratis – dette er for å gjøre leveringen enklere for deg, i tillegg til at vi får samlet inn data på avfallet som ryddes.
  • Du kan hente ryddesekker og engangshansker på rådhuset i Tromsø og på Karlsøy, i tillegg til Remiks Miljøpark på Ringveien 180. HUSK! Ikke bruk sorte avfallssekker – avfallet skal ryddes i gjennomsiktige sekker.
personer med søppelsekker i fjæra
personer med søppelsekker i fjæra