Omvisning hos Remiks

Velkommen til Remiks!

Vil dere lære mer om avfall og miljø? Vil dere se hva som skjer med avfallet som man sorterer hjemme? Vi arrangerer omvisninger for både små- og store grupper (opptil 25 stk.). Vi tilpasser omvisningen for gruppen det gjelder og selve opplegget tar ca. 1-2 timer (dette tilpasses også etter ønske og behov).

  • Barnehagebesøk
  • Skolebesøk (grunnskole, videregående skole, høgskole og universitet)
  • Organisasjoner, lag og foreninger
  • Bedriftsbesøk

Ta kontakt for omvisning!

Kontakt: 
Kommunikasjonsavdelingen
omvisning@remiks.no

Du finner mer direkte kontaktinformasjon til kommunikasjonsavdelingen her.

Previous slide
Next slide

Barnehager

Barnehager kan besøke Remiks Miljøpark.
Vi tilbyr et innblikk i hvordan avfallshåndtering foregår, hvorfor vi gjør det vi gjør, hvorfor det er viktig å se avfall som en ressurs og ikke søppel osv. Total varighet er cirka 1 time. 
Ta gjerne også lunsjen hos oss. Vi stiller rom til disposisjon, maten må dere ta med sjøl.

Husk å planlegge i god tid. Siste frist er 14 dager før ønsket dato, men vi ser helst at man planlegger med en lengre horisont. Det må også tas forbehold om ledig tid og kapasitet.

Skolebesøk

Skolebesøk er viktig for Remiks, som del av vårt holdningsskapende arbeid. Vi besøker utdanningsinstitusjoner på alle nivåer, fra barneskoler til høyere utdannelse. Her kan vi undervise i avfall og miljø.

Skoler kan også besøke Remiks Miljøpark. Vi tilbyr et innblikk i hvordan avfallshåndtering foregår, hvorfor vi gjør det vi gjør, hvorfor det er viktig å se avfall som en ressurs og ikke søppel osv.
I tillegg til foredraget gjennomføres en omvisning på anlegget. I utgangspunktet tar opplegget ca. 2 timer, men vi tilrettelegger og spesialtilpasser gjerne.

Et spesialtilbud for alle 4.klassinger i Tromsø og Karlsøy er at vi spanderer transport til og fra Remiks.

Husk å planlegge i god tid. Siste frist er 14 dager før ønsket dato, men vi ser helst at man planlegger med en lengre horisont. Det må også tas forbehold om ledig tid og kapasitet.

Organisasjoner, lag og foreninger

Organisasjoner, lag og foreninger av alle slag kan få besøke Remiks Miljøpark. Vi kaller det “barn i alle aldre”. Hos oss er det viktig at man få ser hva, hvorfor og hvordan ting skjer. Vi tilbyr et innblikk i hvordan avfallshåndtering foregår, hvorfor vi gjør det vi gjør, hvorfor det er viktig å se avfall som en ressurs og ikke søppel osv.

I tillegg til foredraget gjennomføres en omvisning på anlegget. I utgangspunktet tar opplegget ca. 2 timer, men vi tilrettelegger og spesialtilpasser gjerne.

Husk å planlegge i god tid. Siste frist er 14 dager før ønsket dato, men vi ser helst at man planlegger med en lengre horisont. Det må også tas forbehold om ledig tid og kapasitet.

Bedrifter

Bedrifter kan besøke Remiks Miljøpark. Her vil man få et innblikk i hvordan avfallshåndtering foregår, hvorfor vi gjør det vi gjør, hvorfor det er viktig å se avfall som en råvare fremfor søppel osv. Foruten et foredrag vil man også få en omvisning på anlegget. I utgangspunktet tar dette ca 2 timer, men man kan tilrettelegge og spesialtilpasse et opplegg.

Husk å planlegge i god tid. Minste tid er 1 ukes frist, men vi ser helst at man planlegger med en lengre horisont. Det må også tas forbehold om ledig tid og kapasitet