REMIKS

MILJØRAPPORT

2022

Vi tar ansvar. Sammen

I 2022 bestemte vi oss for at tiden var inne for å endre Remiks sin visjon. Ikke fordi det var noe feil med den gamle, men fordi samfunnet rundt oss og vår egen fokus har endret seg over tid. Det har vokst fram en økende bevissthet rundt miljøutfordringene og fokus har endret seg til avfallsreduksjon og redusert uttak av naturressurser.

Britt Mathisen Limo, adm. direktør i Remiks Miljøpark

Gjennom å tilrettelegge for velfungerende avfallssystemer og fokusere på både økonomisk, miljø- og samfunnsmessig avkastning, vil Remiks være en pådriver for å redusere utslipp og sikre at verdier ikke går til spille.

– Miljøsmarte grep går gjerne hånd i hånd med økonomisk fornuftige grep. Vi kom vel frem til at vi er et miljøfyrtårn, bare at vi ikke hadde sertifikatet på vegg

27 år i bransjen og fortsatt fornøyd

– Jeg fant et samhold, brorskap og lagfølelse i renovasjon. Jobb er en jobb. men samholdet med kollegene dine er det som er med på å få deg opp om morgenen.

Refleksjon og læring

– Jeg har observert at de diskuterer seg imellom hvis de har «kastet» avfall i feil dunk. At de reflekterer over hva som er riktig avfallskategori. Når de besøkende forlater oss med ny kunnskap har vi lykkes.

%

67% av restavfallsposen burde vært sortert i prikkede poser

Folks bruk av Returstasjonen økte med 20 %

Feilsortering av plast gikk ned fra 30 til 17%

Styret i Remiks Miljøpark. Fra venstre: Jørn Eilertsen, Arild Sandvik, Hilde Grimstad, Berit Kristoffersen, Pål Julius Skogholt, Tone Marie Myklevoll og Ketil Arnesen

Styrets årsberetning for 2022

Her fylles det på med en overordnet tekst rundt året 2022, sett fra styrets sted

Helt sprøtt at Rå Biopark snart blir en realitet

– Det er sprøtt at Remiks har startet denne reisen, og at vi nå er i ferd med å bestille selve anlegget. Det er nesten litt uvirkelig å være med på et prosjekt som kommer til å bety så mye for det grønne skifte​t​ i landsdelen

Samarbeid for innovasjon

Ombruk i nord

En grønnere byggebransje og markedsplass for kjøp og salg av brukte byggematerialer er ambisjonene til...

Les mer

Året 2022 i Remiks

MiniRetur er en Megasuksess

Det nærmer seg to år med Remiks-konseptet MiniRetur, returstasjonen som flyttes rundt i Ishavsbyens bydeler. Tilbakemeldingene har vært svært positive,...

Les mer

Fem på Returstasjonen

Klokka har krøpet forbi 10-tallet og værgudene har nettopp gitt Tromsø en kraftig regnskur. Det er midten av mai, og...

Les mer

Til alle innbyggere i Tromsø og Karlsøy: Veldig godt levert, dette lover bra!.

Britt Mathisen Limo, adm.dir Remiks Miljøpark