Sertifiseringer

Vi er sertifisert etter ISO-standardene for miljø og kvalitet

Gjennom våre sertifiseringer kan vi garantere at vi jobber strategisk med miljø- og kvalitetsledelse på øverste nivå. Vi er sertifisert etter ISO 14001:2015 (Miljø) og ISO 9001:2015 (Kvalitet). Dette betyr at vi tar kvalitet på alvor, både knyttet til hvordan vi jobber med miljørelatert arbeid og kvalitet i samarbeid med våre kunder. Vårt miljørelaterte arbeid går ut på å tenke sirkulært rundt alle valg i organisasjonen. I tillegg jobber vi kontinuerlig med proaktive tiltak for å beskytte miljøet. 

Som kunde hos Remiks vet du at vi tar miljø og kvalitet på alvor og vil levere på krav knyttet til dette. 

Vi hjelper deg med avfallshåndteringen – ta kontakt med oss i dag! 

Hva er ISO-sertifisering
ISO-standarder er utgitt av International Standard Organization. Standardene er utviklet for å veilede virksomheter i kvalitetsstyring. ISO-sertifikat utstedes av godkjente sertifiseringsorgan

ISO 9001
ISO 9001 gir en rekke krav i forhold til hva som inngår i et effektivt kvalitetssystem. Kundekrav og kontinuerlig forbedring er sentrale element i et kvalitetssystem.

ISO 14001
En ISO 14001-sertifisering hjelper din bedrift med å redusere sin belastning på miljøet. Samtidig legger den til rette for en bærekraftig vekst og økt lønnsomhet.