Bransjeløsninger

Vi tilpasser avfallsløsninger for alle bransjer!

Vi har lang fartstid med avfallsløsninger og vi vet hvordan vi kan skreddersy avfallsløsninger etter ditt behov. Avfallshåndtering skal være enkelt og vi sikrer at avfallet ditt får en verdi videre. Uansett bransje – vi har gode løsninger!

Vi har bred kompetanse på avfallsløsninger og hjelper med flere ulike områder knyttet til avfallshåndtering:

  • Rådgivning i forbindelse med nybygg
  • Avfallsstatistikk for din bedrift
  • Rådgivning i forbindelse med farlig avfall
  • Kartlegging av behov knyttet til håndtering og utstyr
  • Rådgivning knyttet til Miljøfyrtårn-sertifisering


Ta kontakt med oss om din arbeidsplass ønsker å samarbeide!

Skoleelever på skolen. Foto.

Skoler

Skoler: Gjør avfallshåndteringen enkel – sorter på skolen slik det sorteres hjemme!

For skolesektoren er avfallet ofte enklest håndtert gjennom optisk sortering. Om du har andre behov tilpasser vi løsningen etter deres behov, avfallsmengde og avfalltype.

Gjennom optisk sortering kan elever og ansatte sortere slik de sorterer hjemme – plastemballasje, matavfall, papir og lettkartong, drikkekartong. Vi har også gode løsninger for glass- og metallemballasje og papp. Vi tilpasser løsninger slik at dere sorterer det avfallet dere har mye av. 

Vi tilbyr gode og miljøriktige avfallsløsninger – kontakt oss!

Varehandel

Varehandel – store mengder emballasje krever gode løsninger!

Vi har lang erfaring med å tilpasse avfallsløsninger for varehandelbransjen. Vi leverer systemer og maskinelt utstyr for å effektivisere avfallshåndteringen hos deg. Avfallet som oppstår i varehandelen er voluminøst og dette løses ved bruk av komprimerende utstyr. Slik blir det enkelt og arealeffektivt å håndtere avfallet, i tillegg til at hentebehovet reduseres. Remiks garanterer at avfallet blir håndtert på miljøriktig vis og at emballasjen blir gjenvunnet.

Vi tilpasser løsningene slik at dere får håndtert avfallet på en miljøriktig og effektiv måte! 

Trenger du tømming og rengjøring av fettutskiller?

Arctic Waste Management tilbyr tømming, rengjøring og kontroll av fettutskillere i henhold til gjeldende regelverk. Ta kontakt med de for å avtale og mer informasjon.
handlevogn med mat
Sykehus. Foto.

Helsesektoren

Helsesektoren – avfall som krever spesiell håndtering! 

En bransje med spesielle behov og krav for avfallshåndtering. Avfall på avveie fra helsesektoren kan være en risiko for både ansatte, besøkende og miljøet – Remiks har løsningene som kreves!

Vi tilbyr ulike tjenester knyttet til avfallshåndtering i helsesektoren:

  • Opplæring på behandling av risikoavfall på arbeidsplassen
  • Henting av flere typer avfall
  • Nødvendige rapporter og deklarasjonskjema
  • Gode transportrutiner knyttet til henting av smittefarlig avfall

Les gjerne mer om lovverket knyttet til smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste.

Restaurant, hotell og storkjøkken

Restaurant, hotell og storkjøkken – mange hensyn til renhold og estetikk! 

Vi tilbyr effektive systemer som kan håndtere mye avfall, også med begrenset oppbevaringsplass. Det er viktig at både renhold, estetikk og effektivitet er tenkt på når man skal ha en helhetlig avfallsløsning og vi skreddersyr løsninger etter deres behov.  

Trenger du tømming og rengjøring av fettutskiller?

Arctic Waste Management tilbyr tømming, rengjøring og kontroll av fettutskillere i henhold til gjeldende regelverk. Ta kontakt med de for å avtale og mer informasjon.
kokk på et kjøkken
Post-itlapper på gulvet. Foto.

Kontor og administrasjon

Kontor og administrasjon – optisk sortering for en miljøbevisst bedrift! 

Som eneste leverandør i vår bransje, kan Remiks tilby optisk sortering for offentlige og private virksomheter. Dette avfallet kan resirkuleres og gjenvinnes – slik kan din bedrift bli en miljøhelt! La de ansatte sortere på jobb slik de sortere hjemme – enklere blir det ikke.

For kontorer med flere eller andre behov tilbyr vi gode løsninger knyttet til håndtering av EE-avfall, papp, glass- og metallemballasje og farlig avfall. Vi tilpasser løsningene slik at den blir effektiv og miljøriktig. 

Om behovet er optisk sortering, makulering eller annet tilpasser vi en avfallsløsning for deres kontormiljø. 

Entreprenører, bygg og anlegg

Entreprenører, bygg og anlegg – streng krav til sortering og dokumentering

Remiks har gode løsninger for å hente inn og sørge for rett behandling av avfall fra bygg- og anleggsbransjen. Forurensningsloven og plan- og bygningsloven stiller strenge krav til sortering og dokumentering av avfallshåndtering ved nybygg og rehabilitering/sanitering av bygg. Vår avfallshåndtering er i tråd med lovverket og vi tilbyr utstyr for å gjøre avfallshåndteringen effektiv og miljøriktig slik at man når myndighetskravet på 60% sorteringsgrad.

Vår digitale statistikkweb gjør det enkelt for anleggsleder å følge med på sorteringsgraden til enhver tid slik at man har fullstendig oversikt på at kravene opprettholdes. Remiks er også behjelpelig med utfylling avfallsplaner og sluttrapporter. 

Remiks tilpasser avfallsløsninger basert på krav til sortering, avfallsmengder og avfallstyper. 

to personer studerer en plantegning på anleggsområde
bil i en stor garasje

VERKSTED OG VASKEHALL

Vi tilbyr gode løsninger for en bransje med mye farlig avfall.

Remiks tilbyr totalløsninger for en bransje med mye ulikt avfall. Avfallshåndteringen på verksteder og i vaskehaller må være trygg og det er spesielt viktig at avfallet oppbevares sikkert slik at det ikke medfører forurensning eller skader. Vi har lang erfaring med å tilrettelegge for slike løsninger og hjelper med både deklarering og rapportering av avfall.

Vi bistår med håndtering av flytende og farlig avfall!

Ved hjelp av vårt datterselskaskap, Arctic Waste Management, tilbyr vi tømming, rengjøring og kontroll av tanker. Vi tar oppdrag knyttet til blant annet oljeutskillere

Frisører, kroppspleie og treningssenter

Remiks tilbyr gode løsninger om behovet er kildesortering, håndtering av farlig avfall eller tilpassede løsninger for EE-avfall. Denne bransjen har ofte mye kjemikalier som er viktig at tas hånd om på riktig måte og Remiks har løsningene for å håndtere det med kvalitet og miljø i fokus. Gode avfallsløsninger er et resultat av bred kompetanse med håndtering og god kjennskap til utfordringer og muligheter for både arbeids- og næringslivet. 

Frisør som føner hår. Foto.
Fiskegarn i hauger. Foto.

Marin sektor

Marin sektor – en sektor med et viktig ansvar! 

Vi har gode løsninger for en sektor med mye forskjellig avfall, blant annet farlig avfall. Farlig avfall må håndteres forsvarlig og Remiks har løsninger slik at dette avfallet håndteres i henhold til lovverket. Vi har også gode løsninger for avfall som papp, plast, papir og annet som måtte oppstå i din virksomhet.

Avfall som nøter, garn, tauverk og teiner blir godt håndert og behandlet, blant annet gjennom avtaler med Nofir som materialgjenvinner slikt avfall. Les mer om deres prosjekter her.

Remiks er stolt av å være foretrukket leverandør til Fishing for Litter og leverer avfallsutstyr for å håndtere det marine avfallet som samles inn på havet.

Vi bistår med håndtering av flytende og farlig avfall!

Ved hjelp av vårt datterselskaskap, Arctic Waste Management, tilbyr vi tømming, rengjøring og kontroll av tanker. Vi tar oppdrag knyttet til blant annet sloppvann, gråvann, spillolje og drivstoff.