Kvalitet og HMS

Remiks er ISO sertifisert.             Kiwa og NA logo 

Vårt hovedformål er å være en totalleverandør av avfallstjenester for husholdninger og næringsliv, være et kunnskaps- og innovasjonssenter og en regional pådriver innenfor tema knyttet til avfall og miljø. Et slikt formål sikrer vi gjennom strategiske mål knyttet til kvalitet, miljø og HMS. 

Vi jobber kontinuerlig med forbedring innen kvalitet og miljø og har følgende ISO-sertfifiseringer:

  • NS-EN-ISO 14001:2015 (Miljø)
  • NS-EN-ISO 9001:2015 (Kvalitet)
 

Remiks har satt mål innen materialgjenvinningsgrad, energisparing, sykefravær, arbeidsmiljø og kundetilfredshet. Disse områdene har vært prioriteringer for selskapet den siste tiden og er områder som det jobbes med i hele organisasjonen. 

Remiks tar brannsikkerhet på alvor og som industrivernbedrift har vi etablert et beredskap for å håndtere uønskede hendelser for eksempel brann, redning, utslipp/lekkasjer. Vi har et tett samarbeid med brannvesenet for å unngå at uønskede hendelser hos oss eskalerer.

Les om klimaregnskapet vårt her