Økt etterspørsel etter sortering

Stadig flere bedrifter ønsker å ta miljøansvar ved å sortere sitt avfall bedre. Og Remiks Næring ønsker å gjøre det enklere for ulike næringer å materialgjenvinne mer.

‒ I Tromsø har alle et forhold til sortering av avfall når de er hjemme, og stadig flere ansatte etterspør å kunne ta det samme ansvaret når de er på jobb. For mange kjennes det feil å kaste alt i samme dunk, når de vet at ting kan gjenvinnes, sier daglig leder Stein Åge Kaspersen i Remiks Næring. Som alltid når selskap skal legge om til ny avfallsordning, anbefaler han dem å starte i det små og så øke ambisjonene.

Det siste året har selskapet fått mange nye kunder, og en stor del av kundene er små og bitte små bedrifter. Mange av disse kommer til Remiks nettopp på grunn av at de vil sortere mer og de vil sortere optisk.

Verdifulle valg

‒ De små kundene er vel så verdifulle og like viktige for oss som selskap, som de store kundene. Vårt mål er å kunne tilby flest mulig gode miljøløsninger, og hjelpe dem med å ta gode miljøvalg gjennom å ta hånd om avfall som kan gjenvinnes til nye ressurser, understreker Remiks-lederen.

Han ser at miljø fortsatt er taperen i store offentlige anbud, og er betenkt over at pris fortsatt vektes som viktigere enn miljø, til tross for at det kan være ganske få kroner som skiller mellom tilbud som ivaretar miljøet på best tilgjengelige vis, og tilbud som ikke gjør det.

‒ Målet vårt er å gjøre mer for hvert segment i næringslivet. Bygge- og anleggsbransjen sorterer slik at de kan materialgjenvinne 60 prosent av avfallet sitt, fordi de har pålegg om det. Nå jobber vi for å hjelpe store dagligvarekjeder å kunne bli enda bedre. Å ta vare på miljøet og være opptatt av miljøet, er heldigvis blitt god butikk. Bevisste forbrukere gjør kloke valg, sier Kaspersen.

Etter hvert vil bedrifter som produserer det som betegnes som «husholdningsliknende» avfall etter få pålegg om å sortere ut mat, papir og plast. Forskriften er på høring og vil for eksempel inkludere de fleste kontorbedrifter.

Stein Åge Kaspersen

Daglig leder Stein Åge Kaspersen registrerer at stadig flere bedrifter ønsker å ta miljøansvar, og har fokus på materialgjenvinning. Remiks Næring kan hjelpe med begge deler.

Godt år

2018 ble for Remiks Næring et år hvor fokus var på å skape overskudd i bedriften.

‒ Vi har hatt en god økning i avfallsmengden, hvilket betyr at vi har knyttet til oss flere kunder. Vi har valgt å ha fokus på løsninger, og levere gode avfallsstatistikker per bedrift som gjør det enklere for dem å rapportere enten det er til kjedekontor eller miljøsertifiseringer, forklarer Kaspersen.

‒ De første to månedene hvert år bruker vi mye av tiden på statistikk. Derfor arbeider vi med å få automatisert dette også, slik at kunden skal kunne hente ut ting selv. Det gjør at vi kan ha mer fokus på kundeoppfølging, sier han.

Tilbakemeldingen Kaspersen og Remiks Næring får fra kundene er at selskapet er uovertruffent når det gjelder miljøløsninger. Selskapet har et renommé, en kunnskap og et anlegg å være stolt av.

‒ Vi har stabile og dyktige ansatte som er veldig fornøyd med og stolt av å jobbe her. Totalt er vi 21 faste ansatte nå. Skulle jeg ønske meg noe er det at vi må bli enda flinkere å invitere folk inn hit for å se på anlegget for å få en forståelse av hva som skjer videre. Men vi er veldig få på salgssiden, og prioriterer å jobbe med utadrettet virksomhet for å tilrettelegge best mulig for kundens egne avfallsløsninger.

For å kompensere for en liten administrasjon har Remiks Næring fått flyttet noen oppgaver til Kundetorget i Remiks Miljøpark, som kan svare ut enkle forespørsler på direkten.

‒ Vi har optimalisert organisasjonen ved å bruke Kundetorget til mindre henvendelser. Dermed er det et mål å ha mindre ventetid i telefon for de næringskundene som ringer, forklarer Kaspersen.

Relaterte artikler

Det fornybare energieventyret i Skibotn

Når 50 000 tonn organisk avfall fra hele Nord-Norge årlig omgjøres til biogass, legges grunnlaget for et viktig bidrag til det grønne ​skiftet​​skifte​ og landsdelens største miljøsamarbeid noensinne.

LES MER »

Ombruk i nord

En grønnere byggebransje og markedsplass for kjøp og salg av brukte byggematerialer er ambisjonene til prosjektet «Ombruk i Nord». Remiks jobber med å finne løsningen.

LES MER »

Felles satsing på Rå bærekraft gir uttelling

– Dette er en stor dag for landsdelen og det arbeid som er lagt ned for å få til et felles nordnorsk biogassanlegg, sier en begeistret Britt Mathisen Limo, administrende direktør i Remiks.
-Enova tildeler Rå Biopark 39 millioner i støtte.

LES MER »