Samarbeider om bygg i verdensklasse

Remiks er en viktig bidragsyter når Consto reiser v​​erdens nordligste bygg med ambisjon om «BREAAM-NOR Outstandig»-sertifisering.

BREEAM-NOR Outstanding

BREEAM-NOR er Norges mest brukte miljøsertifiseringssystem for bygg. I år startet Consto arbeidet med byggetrinn 4 i Siva Innovasjonspark i Tromsø, som reises etter BREAAM-NOR Outstanding-standard. 

– Sertifisering sikrer at alle de viktigste aspektene ved bærekraft er tatt hensyn til i byggeprosessen, eksempelvis vann, byggeskikk, forurensing, transport, avfall.  Outstanding-kravene er nye for oss alle, og prosjektet er en god læringsprosess for oss som entreprenør, forklarer Øystein Moen, driftsleder i Consto. 

Han tror alle involverte aktører i prosjektet kommer til å få noe positivt ut av arbeidet.  

– Det blir nok noe man kan sette på CVen og være stolt av i ettertid, sier Moen.

Høye sorteringskrav

Et av aspektene er avfallshåndtering på byggeplassen og her blir Remiks en viktig bidragsyter. 

– Det er steinharde krav. De har krav om minimum 90 prosent sorteringsgrad. Kun 10 prosent kan være restavfall og resten skal gå til materialgjenvinning og dets like, konstaterer Stein Åge Kaspersen, salgs- og markedssjef i Remiks Næring. 

Moen i Consto forteller at Remiks sin rolle blir mer tydelig i de neste fasene av prosjektet som tentativt skal ferdigstilles fjerde kvartal neste år.  

– Per dags dato er det kun råbygg vi holder på med, det vil si betong, stål og litt tre. Men blir mer komplisert etter hvert som arbeidet fortsetter og flere aktører blir involvert. Da blir det fort mer planlegging når det gjelder avfall, utdyper Moen.   

Og Remiks skal ikke bare bistå med containere og renovasjonsarbeid. 

– Vi har en plan om at Remiks skal komme hit og holde kurs og demo på hvordan man kan sortere bedre. Slik at vi kan bli flinkere på forskjellige rutiner og prosedyrer når det kommer til avfallshåndtering, sier Moen. 

Viktig samarbeidspartner

Samarbeid med et prosjekt som SIVA innovasjonspark krever at Remiks tar sin rolle som rådgiver og veileder på alvor.  

– Vi må sette oss godt inn i prosjektet og finne gode løsninger. Samtidig må vi som har dialogen med kunden tørre å utfordre kolleger som jobber med avfallsløsninger her hos Remiks, sier Kaspersen. 

Remiks må tilpasse sin drift for å løse kundens behov. Det er blant annet krav til kjøretøyene som brukes når renovatørene henter avfall, noe som hensyntas med nye investeringer.  

– Vi må rapportere CO2-utslipp på distansen til og fra byggeplassen. Nå er vi i ferd med å anskaffe to elektriske skapbiler og en liftdumper som gjør at vi kan kjøre helelektrisk til og fra byggeplassen. 

Han understreker viktigheten av å finne en god balansegang mellom kundenes behov og driften på Remiks.  

– Vår oppgave er å finne gode, effektive og ikke altfor kostbare løsninger for kundene våre. Vi må henge med, vi må kunne snu oss raskt og ta de gode og raske beslutningene. Det er fullt trøkk, men veldig givende arbeid, avslutter salgs- og markedssjefen entusiastisk.  

Relaterte artikler

Bubo – En vaskeekte maskot

Det sies at en bedrift med respekt for seg selv, må ha en maskot. Vel, kanskje ikke helt rett, men ideen om at ha noe som kunne formidle Remiks sitt miljøbudskap, syntes vi at vi måtte gjøre noe med. MASKOT – det måtte være noe.

LES MER »