Ombruk i nord

En grønnere byggebransje og markedsplass for kjøp og salg av brukte byggematerialer er ambisjonene til prosjektet «Ombruk i Nord». Remiks jobber med å finne løsningen.

Slik skal de få sving på gjenbruk i byggebransjen

– Prosjektet handler om å få byggenæringen til å gjenbruke materialer. Da snakker vi om alt fra trematerialer, møbler til inventar som vasker og toaletter, begynner Svein Gunnar Karlstrøm, daglig leder i Framtiden i våre hender Nord

Prosjektet som ble lansert i januar 2023 har som målsetting å etablere en markedsplass for brukte bygningsmaterialer. I dag er ombruksgraden tilnærmet lik null. 

– Samtidig står byggebransjen for omtrent 40 prosent av materialbruken her til lands. Vi opplever at hele bransjen er positiv til prosjektet. Vi har viktige og store aktører med på laget, så vi har trua, sier han entusiastisk. 

Av samarbeidspartnere nevnes kommunen, fylkeskommunen, Asplan Viak, Peab bygg og Total Eiendom. Karlstrøm har også store forventninger til samarbeidet med Remiks.  

– De er en viktig aktør for å bygge opp et faktisk ombruksmarked, sier han.

- Vi skal finne løsningen

– Hele satsningen på ombruk fra næringslivet er noe vi har stort fokus på. Det har ikke vært noen som jobbet med det i Nord-Norge tidligere, bekrefter Chris Hudson. 

Han er daglig leder for Remiks Næring, og jobber tett med «Ombruk i nord»-prosjektet.  

– Vi sitter i styringsgruppen, men er den utførende aktøren og en del av løsningen. Ombruk kommer jo fra det folk vil kaste – vi skal finne løsningen som gjør at det faktisk blir gjenbrukt, forklarer han. 

Satsningen har blitt materialisert gjennom det nye Bærekraftssenteret som åpnet juni 2023.  

– Nå er vårt Bærekraftsenter, som inkluderer ProffREBELL, oppe og går. Det er vår satsning på å øke ombruk fra næringslivet. I startfasen tilbyr vi enkle ting, som møbler fra kontor, pulter, stoler, skap, PCer og den slags. 

På sikt skal denne satsningen utvides for å involvere byggebransjen. 

– Da ser vi for eksempel på bygningsstein, flis, vinduer, dører og andre relevante materialer, sier Hudson.  

Ombruksmarked

Hudson understreker at satsingen er i startfasen, han peker samtidig på viktigheten av å ikke ha for mange prosjekter som går i forskjellige retninger.  

– Vi jobber med å skape et marked. En ting er å levere gjenstander til ombruk, det kan alle gjøre. En annen ting er å få kundesiden i verdikjeden opp å gå. Slik at folk har en interesse av å kjøpe ombruksmaterialer. Det er en utfordring, reflekterer Remiks-lederen.  

Karlstrøm i Framtiden i våre hender håper at et slikt ombruksmarked vil være attraktivt for privatmarkedet.  

– Det er ikke så normalt i dag. Hvis du skal bygge platting på hytta, så har du ikke et etablert marked hvor du kan kjøpe brukte bygningsmaterialer, sier Karlstrøm og forteller at andre steder i landet har lykkes med å etablere slike markedsplasser.  

Framtidas byggearbeidere

Samtidig som de ulike aktørene driver prosjektet fremover, jobber en gruppe unge snekkere fra Kvaløya videregående skole med å synliggjøre hvordan gjenbrukte materialer kan benyttes i praksis.  

– Bygglinja skal sette opp en paviljong utenfor Havneterminalen som kun skal bestå av brukte bygningsmaterialer, forklarer Karlstrøm. 

Samarbeidet med fremtidens bygningsarbeidere er viktig, ikke minst fordi det kan påvirke måten bransjen forholder seg til gjenbruk av materialer.  

– Det er viktig å få denne tankegangen inn på et tidlig stadium, slik at de kommende snekkerne og bygningsarbeiderne danner holdninger og får kunnskap om gjenbruk. Dette må settes i system slik at alle som er involvert i byggeprosjekter kan være med på å gjøre en forskjell.  

Relaterte artikler

Bubo – En vaskeekte maskot

Det sies at en bedrift med respekt for seg selv, må ha en maskot. Vel, kanskje ikke helt rett, men ideen om at ha noe som kunne formidle Remiks sitt miljøbudskap, syntes vi at vi måtte gjøre noe med. MASKOT – det måtte være noe.

LES MER »