Datterselskap vokser og utvider

Arctic Waste Management AS, datterselskapet til Remiks Næring, gikk for første gang med overskudd i 2018. Stadig økende oppdragsmengde fører til formidabel vekst og ny bil.

De siste årene har Arctic Waste Management (AWM) doblet sin størrelse flere ganger. Fra 2016 med drøye to millioner, til over fire millioner i omsetning i 2017. I 2018 ble omsetningen nesten doblet igjen når den passerte sju millioner kroner. Resultatet endte for første gang i pluss etter totalt tre oppstartsår i minus.

– Resultatet er ikke stort, bare 61.000 kroner, men vi går med overskudd, sier daglig leder Liselotte Paulsen med ettertrykk på siste ord. Den milepælen er både viktig og stor for et selskap under oppbygging.

Utvider med ny bil

Fra og med april 2019 har selskapet fått på plass bil nummer to som kan ta seg av farlig avfall. For tiden er det seks ansatte i Arctic Waste Management, hvor tre er sjåfører. I tillegg leies det inn hjelpemenn fra alle de fire eierselskapene. Fra høsten av kommer det enda en ny sjåfør på plass, og den ene av de to bilene blir da stasjonert permanent hos selskapets andre hovedaksjonær: Reno-Vest på Sortland. Dermed er selskapet i stand til å ta enda flere oppdrag, og utvide sitt dekningsområde i Nord-Norge.

– I november 2018 brukte vi en hel måned hos en og samme kunde. Omsetningen den måneden endte på over en million. Med kun èn egen bil skapte dette utfordringer med de faste oppdragene vi har, og vi var nødt til å leie inn hjelp både fra egne eiere, fra Bydrift og fra konkurrenter for å ta unna oppdrag. Mange har fått øynene opp for AWM, hvilket gir økt oppdragsmengde, og danner en del av grunnlaget til at vi nå har bestilt ny bil, forklarer Paulsen.

Daglig leder Liselotte Paulsen har all grunn til å være tilfreds både med utviklingen som Arctic Waste Management har, og omdømmet de har bygget opp.

Daglig leder Liselotte Paulsen har all grunn til å være tilfreds både med utviklingen som Arctic Waste Management har, og omdømmet de har bygget opp.

Kreative utfordringer

AWM får flere og flere ulike typer oppdrag, og noen skaper utfordringer hvor sjåførene får bryne seg litt. Enkelte ganger ligger oppdraget langt utenfor allfarvei, og det er nødvendig å være både kreativ og løsningsorientert.

– En gang måtte vi gjøre en stor tankjobb 300 meter oppe i ei li, uten adkomst med bil. Sjåfører og utstyr måtte transporteres dit med en firehjuling (ATV) og heises ned i tanken. En annen jobb innebar slangetrekk på 120 meter. Da måtte vi koble sammen alt av slanger vi hadde på bilen, og trekke dette med ATV for å komme oss til stedet, forteller lederen.

Hun forteller at de i løpet av årene som har gått har opparbeidet seg mye erfaring på rensing og kontroll av store tankanlegg i størrelsesorden opp mot 5000 kubikkmeter.

 – Vi har også erfaring med rensing av ensilasjetanker, fiskeoljetanker og tankanlegg til vegetabilsk olje. Disse tankene inneholder rester etter produksjon til fiskefor, kosttilskudd og liknende. Dette er jobber som krever fullt verneutstyr i form av friskluftsutstyr, heldekkende oljehyre, hjelm, støvler og vernebriller. Vi har fått meget gode skussmål fra kunder etter slike jobber, og har fått høre at jobben vi har gjort er uten sidestykke, sier den daglige lederen og har grunn til å være stolt av gjengen sin.

Tømming og kontroll

Selskapet tar seg av alle jobber med flytende avfall som Remiks sine kunder har behov for. I tillegg til tankvask og tankkontroll utfører AWM tømming og kontroll av oljeutskillere. Dette er anlegg som er satt ned i avløpene fra verksteder og vaskehaller, for å skille ut olje og slam før det går ut på det kommunale avløpsnettet. Disse må tømmes og kontrolleres årlig.

Alle kjøkken i Tromsø kommune som driver matproduksjon utover en normal husholdning, må ha en fettutskiller som skiller ut fett før det går på det kommunale avløpsnettet. Disse må tømmes minst fire ganger årlig, og kontrolleres en gang i året. Fettutskillerjobber utgjør dermed en stor andel av den totale oppdragsmengden til selskapet.

– Vi samler også inn spillolje fra bedrifter, både verksteder og kaianlegg, slik at avfallet ikke havner på havet eller på avveie på andre måter. Dette har en verdi, både for miljøet og for kunden. For noen oljetyper finnes en refusjonsordning, på samme måte som panteordninger for flasker. Ved kjøp betales det inn en miljøavgift, som kunden får tilbake når oljen blir levert inn til et godkjent mottak. Ordningen gir kunden et ekstra insentiv til å levere det inn, forklarer Paulsen.

Viktig for Remiks

Remiks har selv behov for Arctic Waste Management sine tjenester, da de er underlagt de samme krav til oljeutskillere, sandfanger og fettutskillere som andre kunder i kommunen. Å ha et datterselskap med utstyr for å håndtere farlig og flytende avfall, gjør at Remiks kan få utført jobben i egen regi.

På grunn av alt det flytende avfallet som AWM samler inn, har selskapet bidratt til økte mengder avfall på Remiks sin hovedavtale med Kvitebjørn Varme. Hit leverer AWM fett fra fettutskiller og flytende restavfall.

– Kvitebjørn har nylig fått tillatelse til brenning av farlig avfall – dette betyr en del for Arctic Waste Management, da farlig avfall er det vi driver mest med, forklarer Liselotte Paulsen.

AWM er også bidragsyter til kompostanlegget og deponiet til Origo Skibotn AS, hvor selskapet leverer mye avfall. Hit går organisk avfall til kompostering, og sluttproduktet fra sandfangere og slam fra oljeutskillere til deponi.

– For Remiks Næring som eier, bidrar vi til at de er totalleverandør av avfallstjenester. Med oss kan de gi tilbud på alle spekter av avfallstjenester som kundene måtte ha behov for. I 2018 bidro vi til at oppdrag for 2,2 millioner kroner i omsetning, kunne utføres av eget selskap i stedet for at de måtte kjøpe inn tjenesten av en konkurrent, sier Paulsen.

Relaterte artikler

Det fornybare energieventyret i Skibotn

Når 50 000 tonn organisk avfall fra hele Nord-Norge årlig omgjøres til biogass, legges grunnlaget for et viktig bidrag til det grønne ​skiftet​​skifte​ og landsdelens største miljøsamarbeid noensinne.

LES MER »

Ombruk i nord

En grønnere byggebransje og markedsplass for kjøp og salg av brukte byggematerialer er ambisjonene til prosjektet «Ombruk i Nord». Remiks jobber med å finne løsningen.

LES MER »

Felles satsing på Rå bærekraft gir uttelling

– Dette er en stor dag for landsdelen og det arbeid som er lagt ned for å få til et felles nordnorsk biogassanlegg, sier en begeistret Britt Mathisen Limo, administrende direktør i Remiks.
-Enova tildeler Rå Biopark 39 millioner i støtte.

LES MER »