Felles satsing på Rå bærekraft gir uttelling

- Dette er en stor dag for landsdelen og det arbeid som er lagt ned for å få til et felles nordnorsk biogassanlegg, sier en begeistret Britt Mathisen Limo, administrende direktør i Remiks. -Enova tildeler Rå Biopark 39 millioner i støtte.

– Dette er stort. Nå er vi et langt steg nærmere å realisere det største samarbeidsprosjektet i avfallsbransjen i nord.  

Det sier en jublende glad Harald W. Østbø i Rå Biopark, etter at han har mottatt nyheten om at Enova har innvilget støtte på hele 39 millioner kroner til bygging av verdens nordligste industrielle biogassanlegg i Skibotn.  
  – Dette er ikke bare en seier for prosjektet, men også for samarbeidet som hele 41 kommuner står bak. En slik anerkjennelse fra Enova gir masse energi til å fortsette arbeidet. 
  – I løpet av neste år vil de seks eierselskapene ta en endelig investeringsbeslutning. Nå ser det virkelig lyst ut for at vi skal kunne levere biogass ut i markedet i 2025, sier Østbø. 

Foto: Enovo går inn med 39 millioner i støtte til den nye biogassfabrikken som skal bygges på dette området i Skibotn. Hele Rå Biopark har en kostnadsramme på rundt 300 millioner.  

En fantastisk nyhet 

Han får full støtte fra Britt M. Limo, adm.dir. i Remiks, som er en av eierne i Rå Biopark.  

– Etter å ha jobbet med å realisere et biogassanlegg siden 2019 da innovasjons- og utviklingsavdelingen i Remiks la frem konseptutredningen, så er det helt fantastisk å få anerkjennelse for arbeidet. Det at bransjen i nord har lykkes i et offentlig-privat samarbeid som dekker store deler av Nord Norge, er for oss et bevis på at vi har klart å lande en forretningside med etterspurte produkter midt i det grønne skiftet.

Vi vil med dette redusere CO2-utslippet med 30.000 tonn per år og erstatte diesel med flytende biogass, samtidig som kostnadene med håndtering av matavfallet ikke vil øke. Rå Biopark er regelrett rå bærekraft i praksis, avslutter Limo. 

Foto: Administrerende direktør i Remiks, Britt Mathisen Limo.

Ny næring 
Hele Rå Biopark er kostnadsberegnet til rundt 300 millioner kroner. Tidligere i år ga Enova støtte til etablering av tre fyllestasjoner for biogass i Bjerkvik, Tromsø og Alta, og til kjøp av 16 biler med et samlet beløp på nærmere 18 millioner. Totalt har det statlige selskapet eid av Klima- og miljødepartementet bidratt med 57 millioner til utslippsfri transport i nord.  

  – Vi ønsker å bygge opp en helt ny næring i nord ved å omgjøre matavfall fra husholdninger og næringsliv i 41 kommuner til flytende biogass. Vi har hatt en god prosess med Enova, som har utfordret oss på sentrale områder og dermed bidratt til å forbedre prosjektet, sier Østbø. 

I tillegg til biogass, som er et CO2-nøytralt drivstoff, vil den nye parken i Skibotn produsere både CO2 til næringsmiddelindustrien og biokull, som har den unike egenskapen at den binder CO2 og dermed bidrar til store reduksjoner i klimautslipp.  

Foto: Daglig leder Harald W. Østbø, forretningsutvikler Anneli Hunstad og Styreleder Rolf Kåre Jensen kunne slippe jubelen løs da nyheten om Enova-støtte på hele 39 millioner til Rå Biopark ble kjent. 

Sirkulærøkonomi 
Det startet som en vill idé om å få til noe i Nord-Norge.  

  – Hver for seg blir man liten, men sammen har vi vist at det er mulig å få til noe stort. Det er jo egentlig helt fantastisk at matavfallet fra innbyggerne i 41 kommuner fra Lofoten til Vest-Finnmark i framtiden vil bidra til en miljøvennlig transport i landsdelen ved at diesel byttes ut med biogass.  

Når Rå Bioark er i full drift vil den årlige produksjonen tilsvare 5 millioner liter diesel. 

  – Mulighetsrommet er stort. Det er ikke utenkelig at all transport av avfall i kommunene som skal levere matavfall til Rå Biopark vil bruke biogass som drivstoff. Det er sirkulærøkonomi i praksis, sier Østbø.  

Stor anerkjennelse 
– Støtten fra Enova er en bekreftelse på at prosjektet er faglig godt fundamentert og at det kan realiseres. Når Enova bidrar med hele 39 millioner til produksjon og 18 millioner til fyllestasjoner og biler, så handler det ikke bare om penger, men også en skikkelig annerkjennelse til et innovativt og nyskapende samarbeidsprosjekt i nord, sier styreleder Rolf Kåre Jensen. 

– Nå er finansieringen på plass. Det avfallsselskapene har fått til gir grunnlag for både applaus og et glass vin, sier styrelederen.  

Han trekker også fram den nylig inngåtte intensjonsavtalen mellom Rå Biopark og rederiet Seaworks i Harstad om levering av flytende biogass til selskapet nye fartøy. 

– Vi ser en økende interesse fra transportnæringer både på land og hav om å inngå avtaler om kjøp av biogass. Det viser at det er ikke bare er eierne og Enova som har tro på dette prosjektet, men også store deler av transportbransjen.  

Eierne i Rå Biopark: Rå Biopark eies av de seks avfallsselskapene Remiks Miljøpark AS 33,40 % , Hålogaland Ressursselskap IKS 33,40 %, Reno-Vest IKS 14,20 %, Avfallsservice AS 12,00 %, Lofoten Avfallsselskap IKS 5,00 %, Finnmark Ressursselskap 2,00 %.

Relaterte artikler

Feilsortert avfall handler om liv og helse

Fredag 1.desember 2023 opplevde Remiks en eksplosjon og påfølgende brann i produksjonshallen på vårt anlegg. Rask og riktig respons fra både eget personell og nødetatene forhindret en større brann. Tilfeldigheter og korrekt utstyr forhindret en ulykke med personskader.

LES MER »

Trivselsmaskinen

Espen Eriksen hadde sin første arbeidsdag på Remiks i 2014. Ti år etter har han fått venner for livet og en jobb som gir trivsel hver eneste dag.

LES MER »