Det fornybare energieventyret i Skibotn

Når 50 000 tonn organisk avfall fra hele Nord-Norge årlig omgjøres til biogass, legges grunnlaget for et viktig bidrag til det grønne ​skiftet​​skifte​ og landsdelens største miljøsamarbeid noensinne.

– Jeg tror ikke folk forstår hvor magisk denne fabrikken kommer til å bli, begynner Sigve Daae Rasmussen entusiastisk.  

Daglig leder Rå Biopark, Sigve Daae Rasmussen

Han er daglig leder i Rå Biopark. Det planlagte biogassanlegget i Skibotn skal hente ut energi fra avfall og omgjøre det til det klimanøytralet drivstoffet biogass. Titusenvis av tonn organisk avfall fra næringsliv og husholdninger i 41 kommuner, fra Lofoten til Nordkapp, skal omgjøres på anlegget i Nord-Troms. 

– Mengden tilsvarer 5 millioner liter diesel eller rundt 50-60 gigawatt timer energi årlig, forklarer Rasmussen.  

Dette er like mye som det årlige energiforbruket til 2500 husstander, og vil utgjøre hele 10 prosent av Norges forbruk av biogass. Teknologien er like forbausende som den er positiv for miljøet.  

– Det er ganske sykt at du skal mate inn matavfall, slam fra kloakk og avløp, substrat fra oppdrettsnæringa, havbruk, industrien, kommunene – og så skal det komme ut flytende biogass som du fyller opp tanken med.

Historisk nordnorsk samarbeid

– Vi har snakket om biogass i lang tid i Nord-Norge. Men det har ikke latt seg gjøre, fordi vi er stor i areal men relativt få folk, sier Rasmussen.  

Det genereres rett og slett ikke nok substrat til å skulle investere i flere slike moderne anlegg rundt omkring i regionen, utdyper Rå Biopark-sjefen. Investeringen i Skibotn på rundt 300 millioner kroner skal løse denne utfordringen. 

– Vi så tidlig at samarbeid på tvers av fylkes- og kommunegrenser er det som gjør anlegget mulig å realisere. Og samarbeidet har vært vanvittig bra, stråler han. 

Rå Biopark er et direkte resultat av et stort samarbeid på tvers av regioner, fylker og kommuner.
Prosjektet eies av de seks solide avfallsselskapene, Remiks, Hålogaland Ressursselskap, Lofoten Avfallsselskap, Reno-Vest, Avfallsservice og Finnmark Ressursselskap.
 

- Helt sprøtt

Før Rasmussen tiltrådte i sin nåværende stilling jobbet han med Biopark-prosjektet gjennom sin stilling som kvalitetssjef i Remiks. Nå er prosjektet klart til å lyses ut på anbud.  

– Det er sprøtt at Remiks har startet denne reisen, og at vi nå er i ferd med å bestille selve anlegget. Det er nesten litt uvirkelig å være med på et prosjekt som kommer til å bety så mye for det grønne skiftet i landsdelen, reflekterer han.  

Rå Biopark er spente på responsen fra markedet, og hvilke aktører kan levere det moderne anlegget. Rasmussen er optimistisk med tanke på fremdriften, og håper å ta en investeringsbeslutning i november og for så å inngå kontrakt tidlig neste år.  

– Gjør vi det og lykkes med den tidslinja, ser vi for oss byggestart sommeren 2024. Vi forventer cirka et års byggetid, noe som betyr prøvedrift i 2025.

Nord-Norges største miljøteknologiske satsing går en spennende fremtid i møte.

Relaterte artikler