Klimaregnskapet 2022: Tilbake til normalen

– I år har vi kommet høyere enn de to foregående årene. Det skyldes i hovedsak at driften har tatt seg opp etter koronaen. 2022 var et mer normalt år med tanke på utslipp,

Remiks økte utslippene sine i 2022. Det er viktig å få oversikten, slik at tiltak kan settes inn. 

Petter Hofstad Strand er fagansvarlig for klima i Remiks, og har ansvaret for bedriftens interne klimaregnskap. Nå er tallene klare for 2022.  

– I år har vi kommet høyere enn de to foregående årene. Det skyldes i hovedsak at driften har tatt seg opp etter koronaen. 2022 var et mer normalt år med tanke på utslipp, begynner Strand.  

Utslipp i forbindelse med transport og reise gikk opp, det samme gjorde drivstoffutslipp. Både Remiks Næring og Husholdning hadde økt aktivitet i fjor. Strand peker på konkrete tiltak for å begrense utslipp i årene som kommer.  

– Vi ser at «direkteutslipp» er der hvor vi kan gjøre mest forskjell. I bunn og grunn er en renovasjonsbedrift et transportselskap. Vi skal hente dunk og avfall, håndtere det. Det er på transportdelen av driften vi har størst påvirkning på klima, forklarer han.  

Elektrifisering

Elektrifisering er et av tiltakene som skal begrense drivstoffutslippene. Det skal bli synlig allerede ved klimaregnskapet for 2023.  

– Vi skal elektrifisere en del, og det er kjøpt inn tre biler som er helelektriske. Renovasjon er en kritisk samfunnsfunksjon og vi må vite at vi kan drifte med disse nye bilene, sier Strand og fortsetter: 

– Vi har full tro på at teknologien har kommet så langt at vi skal kunne utføre oppdraget på en fantastisk god måte med elektriske biler. Når vi har fått erfaring og hatt dem i drift har vi tro på at vi raskt kan få flere. 

-Remiks har også forpliktet seg til å kjøpe inn gassbiler som skal gå på biogass når Rå Biopark starter sin drift. 

I tillegg har Remiks Næring gjort en stor investering og byttet ut trevirkekverna si med ei elektrisk kvern. Den kom i mai 2023 og er nå i full drift. 

– Nå går alle kvernene våre på strøm, både restavfall og trevirke. Med oversikten fra klimaregnskapet er dette ett tiltak hvor vi vet at elektrifisering vil gjøre en forskjell på våre direkte utslipp.

Reising og fjernvarme

– Vi har flydd mer, vært mer ute på reise, deltatt på konferanser og slikt. Det er mer normalt nå som det ikke er pandemi, sier Strand.  

Han forklarer at det hele tiden gjøres vurderinger på hvor mange som trenger å være med på reise, i den grad man kan kutte utslipp i forbindelse med flyreiser.   

– Vi bor i Nord-Norge, og alle konferanser av en viss størrelse holdes sør i landet. Det å kjøre er veldig upraktisk. Dette utslippet  er egentlig en konsekvens av at alt holdes i de store byene og man har ikke noe annet valg enn å fly hvis man skal delta.  

Av utslippskutt for 2022 er det lite å trekke frem, forklarer Strand.  

– Vi har brukt litt mindre fjernvarme til oppvarming av byggene våre. Men det er mer væravhengig og ikke noe vi styrer aktivt. Det at det har vært en liten nedgang i fjernvarmeforbruket i fjor r skyldes bedre vær i 2022, sier Strand lattermildt.  

-For å få bedre kontroll og mer aktivt styre energibruken skal vi kartlegge og innføre strømbesparende tiltak.

Så kan det være lov å håpe at gode temperaturer i siste halvdel av 2023 holder fjernvarmeforbruket lavt også ved neste års klimaregnskap. 

Dette synet var vanlig for ikke så mange tiår siden. I dag er kildesortering og resikulering i fokus

Relaterte artikler