Samarbeid med studenter om innovasjon

- Start UiT er stolte og fornøyd med samarbeidet med Remiks. Remiks har støttet med økonomiske midler, stilt opp på arrangementer og ulike aktiviteter for å fremme bærekraft og miljø ved flere anledninger, sier styret i organisasjonen

Remiks og Start UiT - godt partnerskap over flere år

Remiks har i mange år hatt et samarbeid mellom Universitetet i Tromsø på flere områder.
Samarbeidet med studentorganisasjonen Start UiT er et eksempel.

– Start UiT er stolte og fornøyd med samarbeidet med Remiks. Remiks har støttet med økonomiske midler, stilt opp på arrangementer og ulike aktiviteter for å fremme bærekraft og miljø ved flere anledninger, sier styret i organisasjonen. 

– Remiks har hele veien sett nytteverdien av et samarbeid med fremtidens samfunnsbyggere, kontrer Ivar Sture Handeland, informasjonsansvarlig i Remiks. 

– For å være innovative og framtidsrettede er vi i Remiks nødt til å spille på lag med de som besitter nye tanker og ideer, og gi dem nødvendig input og spisskompetanse innen avfallshåndtering og verdikjeden innen resirkulering.

Fokus på innovasjon og entreprenørskap

Start UiT er en studentorganisasjon som fremmer innovasjon og entreprenørskap til sine medlemmer og studenter utenfor organisasjonen gjennom ulike aktiviteter og arrangementer.

De er et lokallag under moderorganisasjonen Start Norge. Start UiT er en studentorganisasjon åpen for alle studielinjer på UiT. 

Start UiT er en studentorganisasjon som hjelper studenter til å bygge nettverk med næringslivet og likesinnede som er opptatt av entreprenørskap og innovasjon, samt skaper vi sosiale nettverk og samhold. Nettverksbygging er viktig for at studenter skal ønske å bli værende i nord etter studieslutt og for å få muligheten til å få innsikt i hva næringslivet i nord har å by på.

På denne måten er vi med på å ruste fremtidens studenter.  Organisasjonen skal sikre lærerike arrangementer for studentene. Arrangementer og aktiviteter som setter fokus på viktige temaer slik som miljø, bærekraft, entreprenørskap og innovasjon som er høyst relevante for fremtiden.   

Et vinn-vinn-samarbeid

– Samarbeidet med Start UiT gir oss gode ideer og nyttige innspill, samtidig som vi får inntrykk av ståa rundt miljøbevissthet og for eksempel kildesortering blant studentgruppen, forteller Handeland i Remiks.

Remiks har deltatt på blant annet Lederjakten, et arrangement der studenter for bryne seg på å være leder. Gjennom forskjellige caser, blir deltakerne utfordret på å lede og fungere i team. 
Konseptet “Ideathon” i samarbeid med Avfall Norge og Redu (avfallsbransjen sitt kompetanseløft mot studenter på høyere utdanning) er en annen arena for samarbeid. Her blir deltakerne utfordret til å finne løsninger på problemstillinger innen avfall og miljø. 
Remiks deltok også i en julepodcast, med fokus på en jul uten for stort forbruk. 

– Bransjen er innovativ, men trenger både å synliggjøre dette og bli enda bedre, mener Handeland. – Samtidig får studentene brynet seg litt når de skal gjøre et så stort tema som miljø om til praktiske løsninger og virkemidler. Det er sunt med en realitetsorientering for begge parter.

Allsidig samarbeid

Remiks har i mange år deltatt på Start sine ulike arrangementer og bidratt til prosjektoppgaver (caser) i forbindelse med disse.

Start UiT tar jevnlige initiativ til å inkludere Remiks som en ressurs i de nevnte aktivitetene. De har også tatt seg en tur innom Remiks for å se hva som egentlig foregår på et moderne avfallsanlegg. Dette presenterte de videre i sine SOME–kanaler. 

– Ren og skjær folkeopplysning burde det vært mer av, mener Handeland. – Og da er det flott at studentene også kjenner sin besøkelsestid. Det er de som skal forme framtidas bransje og landet.

Samarbeidet med Start Uit fortsetter ufortrødent videre.

Relaterte artikler