Remiks og Kvitebjørn Varme tar imot restavfall med båt fra Bodø

Iris Salten har inngått avtale med Remiks og Kvitebjørn Varme om å sende nærmere 40 000 tonn restavfall med båt fra Bodø til Tromsø og energigjenvinning de neste 5 årene. Natt til torsdag kom skipet Cabal med de første 1000 tonn. Restavfallet i fra Iris vil varme opp blant annet UNN, Universitetet og andre bygninger i Tromsø.

– Vi er veldig godt fornøyde med at vi har fått til en avtale med Remiks og Kvitebjørn Varme i Tromsø. Den har stor betydning både samfunnsmessig og miljømessig, sier daglig leder Harald Østbø i Iris Produksjon.

Daglig leder i Kvitbjørn Varme, Frank Mathilas er også veldig godt fornøyd. – Dette er et viktig bidrag for å sikre leveransesikkerheten fra Kvitebjørn Varme. Vi brenner for fullt hele året, men i vinterhalvåret får de lokale avfallsleverandørene inn mindre avfall enn vårt behov. så da er ekstra leveranser nødvendig. Avtalen med IRIS/Remiks for båtleveransen fra Bodø er derfor positivt og nødvendig for Kvitebjørn Varme, forteller han.

 – Remiks er svært fornøyd med å få avtalen med IRIS og Kvitebjørn om leveranser av vinterbrensel på plass, sier utviklingssjef Øivind Østbø. – Dette er nok et resultat av det gode industrielle samarbeidet mellom Remiks og Kvitebjørn, hvor målet er å bidra til bærekraftige løsninger for å utnytte ressursene i Nord-Norge til det beste for regionen. I tillegg til de miljømessige gevinstene bidrar vi også til at verdiskapningen knyttet til avfallshåndtering skjer i egen region, i stedet for å eksporteres til Sverige, som er alternativet for avfallet fra IRIS, avslutter han.

Vi arbeider for å utvikle Tromsø til en ressurshub, hvor ressursene kan komme inn jevnlig blant annet ved hjelp av båt. Det er bra for miljøet, og også for de som ferdes på nordnorske veier

“Cabal” ankommer Tromsø med 1000 tonn restavfall

Natt til torsdag ankom «Cabal» Tromsø med de første 1000 tonnene. Restavfallet, som var pakket inn i baller, ble kjørt fra Breivika havn til Kvitebjørn Varme. Det tok 12 timer og få losset skipet og fraktet alt avfallet. Man brukte 5 lastebiler til oppdraget og lokale transportselskap ble brukt.

Det meste av restavfallet ble fraktet direkte til Kvitebjørn Varme, sprettet opp og lagt i avfallsbingen der. Noe av avfallet ble lagret for senere bruk.

Remiks og Kvitebjørn arbeider sammen for å skape gode logistikkløsninger knyttet til en eventuell utvidelse av fjernvarmeanlegget til Kvitebjørn: Vi arbeider for å utvikle Tromsø til en ressurshub, hvor ressursene kan komme inn jevnlig blant annet ved hjelp av båt. Det er bra for miljøet, og også for de som ferdes på nordnorske veier, siden vi reduserer antall vogntog på veien – løsningen med IRIS reduserer kjøring med avfall på bil med nesten 140 000 km. Ved en utvidelse av fjernvarmeanlegget skal den totale mengden avfall inn til våre felles anlegg på Nordøya økes betydelig, og da er miljøriktige og effektive logistikkløsninger som denne en viktig del av totalen.

Relaterte artikler