Nå blir det nye farger på posene

Flere av avfallsselskapene i Nord-Norge har gått sammen for å gjøre kildesortering i kommunene enklere. I februar lanseres derfor nye avfallsposer som følger et nasjonalt system med farger og symboler for de ulike avfallsypene.

15. februar innfører Remiks nye poser til avfallet vårt. De nye posene er blanke med fargede prikker, og skal gjøre kildesorteringen i Tromsø enda enklere. Det er avfallstypene matavfall, plastemballasje og papir, papp og drikkekartong som endrer farge og mønster på posene, forteller daglig leder i Remiks Husholdning, Gøril Bergmann.

Ny nasjonal merkeordning

Avfall Norge har innført en nasjonal standard for merking av de ulike avfallstypene. Nasjonale symboler skal gjøre det enklere å sortere uansett hvor du er i landet, om du er på jobb eller hjemme. Dette innebærer at produsentene av produkter i Norge skal merke emballasjen med symbolet, slik at det blir enklere for forbrukeren å vite hva som kastes hvor. – Det er viktig for oss å endre på posedesignet slik at de harmonerer med den nye merkeordningen, forteller Bergmann.

Nordnorsk samarbeid

Remiks har gått sammen med seks andre avfallsselskaper i Nord-Norge for å realisere endringen. Gjennom samarbeidet “Avfallsklynge Nord” har de et felles mål om å bedre sorteringen i hele landsdelen.

Slik blir de nye posene

Alle avfallsselskapene i Nord-Norge som har optibagsystem, altså kun én dunk med ulike typer poser, går nå over til de nye, prikkete posene.

Det er kun designet på posene som blir annerledes. Selve sorteringssystemet er det samme som før.

  • Matavfall skal i posen med grønne prikker
  • Plastemballasje skal i posen med lilla prikker
  • Papir, papp og drikkekartong skal i posen med blå prikker

De nye posene for plastemballasje, samt papir, papp og kartong er perforerte. De små hullene sørger for at det blir minimalt med luft i posene når de komprimeres: – Perforerte poser gjør at avfallet tar mindre plass i dunken, samtidig som det effektiviserer transporten av avfallet. Det er enda mer miljøvennlig, forklarer Bergmann.

Bruk opp gamle poser

Samtidig som det rulles ut nye, prikkete poser, understreker Bergmann at det er viktig å bruke opp de gamle posene. – Det blir en overgangsperiode der folk skal bruke opp de posene de allerede har hjemme, og vi oppfordrer til å ikke hente store mengder av de gamle posene nå. Sørg for å ha kun det man trenger frem til midten av februar, når de nye posene rulles ut. Målet er å kun ha prikkete poser i drift innen utgangen av april 2022, forteller Bergmann.

Du finner de nye posene på Remiks eller i utvalgte butikker i Tromsø og Karlsøy fra 15. februar.

Mer og bedre sortering gir økt materialgjenvinning

Hensikten med den nasjonale merkeordningen er å øke sorteringsgraden i landet.- EU har et mål om at 65 % av avfallet skal materialgjenvinnes innen 2035, og Norge har stilt seg bak dette målet. Merkeordningen er et ledd i å gjøre det enda enklere for folk, forklarer Ivar Sture Handeland, informasjonsansvarlig i Remiks Miljøpark.

Alt avfallet vi sorterer er ressurser til nye produkter, og alle avfallstypene gjenvinnes enten lokalt eller på eksterne fabrikker.

– Økt gjenvinning av allerede produserte materialer er viktig for å få ned utslippene i verden. Produksjon av jomfruelige ressurser som plast, papir, tøy og glass og metall står for en stor del av utslippene på verdensbasis. Hvis vi gjenvinner i stedet for å produsere nytt vil man kunne nå klimamålene raskere, og skape en mer bærekraftig produksjon i verden, avslutter Handeland.

Relaterte artikler

Feilsortert avfall handler om liv og helse

Fredag 1.desember 2023 opplevde Remiks en eksplosjon og påfølgende brann i produksjonshallen på vårt anlegg. Rask og riktig respons fra både eget personell og nødetatene forhindret en større brann. Tilfeldigheter og korrekt utstyr forhindret en ulykke med personskader.

LES MER »

Trivselsmaskinen

Espen Eriksen hadde sin første arbeidsdag på Remiks i 2014. Ti år etter har han fått venner for livet og en jobb som gir trivsel hver eneste dag.

LES MER »