Livsfarlig avfall: Asbest

Alle som er i gang med riving, vedlikehold eller byggearbeid på bygg oppført før 1990, risikerer å bli eksponert for asbeststøv.

Asbest ble totalforbudt i Norge i 1985 og om du puster inn asbeststøv, kan det gi dødelig sykdom. Derfor skal fjerning av asbestholdige byggematerialer foregå med verneutstyr, og det som fjernes skal være innpakket i tett plast før det leveres direkte til mottak for farlig avfall.

Hva er asbest?

Asbest tilhører er en gruppe fibrøse mineraler vi finner i metamorfe (omdannede) bergarter. Asbest er et helseproblem, ikke et miljøproblem. I 1985 ble materialet totalforbudt i Norge. EU innførte forbud i 2005.

Hvor finner vi asbest?

Asbest er brukt i bygninger, maskiner, motorer og installasjoner fra rundt 1920 til 1985 da totalforbudet av asbest kom, men selv etter 1985 kan asbest ha vært benyttet. Asbest ble ansett som svært anvendelig, fordi det isolerte mot både kulde, varme, fukt, støy og brann, og enkelt kunne blandes i bindemiddel som sement, gips eller lim, og valses ut til plater eller matter. Asbest er vanskelig å oppdage uten analyse. Kontakt fagfolk før du starter rivning eller oppussing av eldre bygg, for å avdekke hvor du kan støte på asbest.

Her er eksempler på hvor i huset du kan finne asbest i hus og
bygninger oppført mellom 1920 og 1990. Faren for helseskade
oppstår når man river eller man på annen måte eksponeres for
asbestfibrene.

Hvordan leverer du asbest?

  1. Legg et dobbelt lag med plast (minimum 0,2 milimeter tykk industriplast) på bakken.
  2. Legg asbesten på plasten
  3. Pakk asbesten inn i det første laget med plast og teip det igjen
  4. Pakk deretter inn lag nummer to og teip igjen

Hvis pakken veier mer enn 20 kilo legges den på europalle, slik at den kan flyttes ved hjelp av truck. Alt av asbest skal leveres på hovedmottaket for farlig avfall på Remiks. Dette lagres i en lukket container som senere fraktes til spesial deponiet i Skibotn, hvor det deponeres forsvarlig og merkes med GPS-koordinater. Asbestfibre kommer fra et naturlig mineral og skaper ingen avrenning eller forurensing når det graves ned. Men kravene til merking er strenge for å unngå at støv frigjøres om massene blir flyttet på.

HUSK: Også hele plater må plastpakkes. Selv om uskadde plater ikke utgjør risiko når de ligger i ro, kan de produsere støv ved transport. Skadde plater og knust materiale innebærer høy risiko.

NB: Arbeidstøyet du hadde på deg da du håndterte asbest er også farlig avfall, og skal pakkes i to lag plast før det leveres på mottaket! Eventuelt kan det pakkes i to lag plast, merkes med asbestsymbol og sendes spesialvaskeri.

Hvorfor er asbest farlig?

Asbest kan forårsake flere alvorlige sykdommer. Lungekreft, lungehinnekreft (mesoteliom) og asbestose forbindes med asbest. Det er ikke skadelig å ha asbestholdige materialer i huset så lenge de er uskadd. Risikoen for helseskade oppstår først når løse asbestfibre opptrer i form av støv som kan pustes inn. Helsefaren er størst ved inngrep i asbestmasse (rørasbest) og sprøyte asbest. Høye nivåer av asbestfiber kan frigjøres ved rivning.

Hva kan du gjøre?

Som privatperson kan du selv fjerne asbest fra egen eiendom, men det er sterkt å anbefale at du bruker en bedrift med spesialkompetanse. Alle virksomheter (også bønder og enkeltpersonforetak) er underlagt strenge krav og prosedyrer for fjerning av asbest. Det kreves blant annet attest fra Arbeidstilsynet før de går i gang. Sjekk nettsteder som byggogbevar.no og arbeidstilsynet.no for å finne anbefalt metode for riving av asbest.

Du kan også ta kontakt med Remiks om du har spørsmål knyttet til asbest.

Relaterte artikler

Feilsortert avfall handler om liv og helse

Fredag 1.desember 2023 opplevde Remiks en eksplosjon og påfølgende brann i produksjonshallen på vårt anlegg. Rask og riktig respons fra både eget personell og nødetatene forhindret en større brann. Tilfeldigheter og korrekt utstyr forhindret en ulykke med personskader.

LES MER »

Trivselsmaskinen

Espen Eriksen hadde sin første arbeidsdag på Remiks i 2014. Ti år etter har han fått venner for livet og en jobb som gir trivsel hver eneste dag.

LES MER »