MiniRetur er en Megasuksess

Det nærmer seg to år med Remiks-konseptet MiniRetur, returstasjonen som flyttes rundt i Ishavsbyens bydeler. Tilbakemeldingene har vært svært positive, og nå tas det grep for å gjøre tilbudet enda bedre.

– MiniRetur har blitt veldig godt mottatt av innbyggerne. Vi kan slå fast at det har vært en kjempesuksess, stråler Robin Engjom.

i 2022 flyttet MiniRetur seg mellom 19 lokasjoner på Tromsøya, Kvaløya og fastlandet, med turnus på 3-4 plasseringer per uke. Snart to år etter konseptet så dagens lys har Remiks gjort seg erfaringer som skal sette kursen videre.  

– Vi har samlet data i halvannet år, og ser en veldig klar trend. Det er ikke alle lokasjonene som er optimale. I løpet av en uke besøker vi tre lokasjoner med 1-2 kilometer mellom hverandre, da er det én lokasjon som har veldig mange besøkende, mens de to andre ikke er så godt besøkt, forteller avdelingslederen for Retur.

Der de mest populære MiniRetur-stasjonene kan motta rundt 700 kilo avfall, kan andre ligge på kun 10-20 kilo. 

Optimalisering

Fremover kommer MiniRetur til å redusere antall lokasjoner og utvide tilbudet på stedene de besøker.   

– Vi går fra 19 til 10 lokasjoner. Disse skal vi besøke mye hyppigere. Vi fortsetter med 3-4 ganger per uke, samtidig utvider vi container-kapasiteten, forklarer Engjom.

For det er ikke bare antall besøkende som har blitt evaluert. Også fraksjonene som innleveres og kapasiteten på den mobile stasjonen.  

– Papp er et eksempel på en fraksjon som fylles fort opp, så den dobler vi kapasiteten på. I tillegg tar vi med en bil som kan ta imot gjenbruk som for eksempel sofaer og andre større gjenstander.  

Engjom forsikrer at disse justeringene vil bare gjøre tilbudet enda bedre for innbyggerne. 

Samfunnsansvar

Tilbudet har om mulig blitt enda mer kjærkommet for Ishavsbyens innbyggere etter innføringen av bomringer ved inngangen til 2023.  

– Vi er her for at folk skal kunne levere, sortere og materialgjenvinne avfallet sitt. Det er en del av samfunnsansvaret vårt å tilrette legge for det, sier Engjom og fortsetter:  

– Når det kommer samfunnsmessige endringer som bomringer, som har stor påvirkning på den enkelte innbygger, så er det viktig at vi også tilpasser oss i takt med det.

Samtidig letter MiniRetur noe av trykket på Remiks sin returstasjon, hvor pågangen til tider er så stor at det blir kødannelse helt ut på Ringveien. 

– MiniRetur minsker trafikken ut mot Nordspissen. Ved å legge mer trykk der folk faktisk er vil vi være med på å rette den problematikken, sier han.

Relaterte artikler