Ansatte gir pengegave til Kafé X, Barne- og ungdomsavdelingen og Kirkens bymisjon

Det å støtte lokale og ideelle organisasjoner i en tid som er preget av økonomisk usikkerhet, er viktig og avgjørende for mange, og spesielt de som drives på frivillig basis.

I forbindelse med årets Remiks-samling hadde vi interne konkurranser som resulterte i flotte premier som de ansatte valgte å gi til de prosjektene som lå deres hjerte nærmest. De organisasjonene som fikk pengegavene var barne- og ungdomsavdelingen ved UNN, Kafé X og Kirkens bymisjon.

«Det å bidra inn til samfunnet ligger i ryggmargen til Remiks og er en viktig del av våre kjerneverdier. De ansatte har valgt å gi pengene til tre organisasjoner på bakgrunn av det viktige arbeidet disse organisajonene gjør hver eneste dag. Noen ansatte har kanskje personlige erfaringer og nytte fra de tjenestene og det arbeidet som gjøres. I tillegg gjøres mye av arbeidet på frivillig basis og på dugnad. Dette er engasjerte mennesker som har en enorm omsorg for de svakeste i samfunnet.» fortalte Britt M. Limo, administrerende direktør i Remiks under overrekkelsen fredag 3. juli.

Vi inviterte organisasjonene til Remiks for en overrekkelse av pengegavene. På grunn av smittehensyn kunne ikke Barneavdelingen være med, men Kafé X og Kirkens bymisjon var tilstede under overrrekkelsen. For alle organisasjonene kommer en oppmerksomhet som dette spesielt godt med i en vanskelig tid.

Ann Karina Sogge fra Kirkens bymisjon understrekte hvordan en slik gave er avgjørende når man jobber med fattigdomsbekjempelse «Vi jobber med fatttigdomsbekjempelse, det er dette som er fremst i panna vår bestandig, og da trenger vi midler. Så hjertelig tusen takk for dette!». Asbjørn Larsen fra Kafé X forklarte også hvordan disse pengene kommer godt med i en tid som har påvirket deres virke, «Dette varmer hjertet. Pandemi og nedstegninger har gått ekstra hardt utover den gruppen vi jobber aller mest med, nemlig psyksisk helse og rus. Dette er helt utrolig! Pengene kommer kjempegodt med. Tusen hjertelig takk!»

Relaterte artikler

Feilsortert avfall handler om liv og helse

Fredag 1.desember 2023 opplevde Remiks en eksplosjon og påfølgende brann i produksjonshallen på vårt anlegg. Rask og riktig respons fra både eget personell og nødetatene forhindret en større brann. Tilfeldigheter og korrekt utstyr forhindret en ulykke med personskader.

LES MER »

Trivselsmaskinen

Espen Eriksen hadde sin første arbeidsdag på Remiks i 2014. Ti år etter har han fått venner for livet og en jobb som gir trivsel hver eneste dag.

LES MER »