Å lære seg entreprenørskap

Remiks har hatt samarbeid med Ungt Entreprenørskap (UE) i mange år. Samarbeidet innebærer at elever fra 5 klasse, via ungdomsskolen til videregående har fått innføring i bærekraft, miljøvern, sortering og det å ta vare på ressursene.

To år med pandemi og redusert aktivitet var over, og man kunne starte på ny frisk. I løpet av 2022 var Remiks med på en rekke aktiviteter i regi av UE. 

Ungt Entreprenørskap i barneskolen

For barneskolen benytter Ungt Entreprenørskap seg av et pedagogiske metode som heter SMART. Hovedfokuset i SMART Remiks ligger på sortering, gjenbruk, resirkulering, matsvinn og avfall som ressurs.

Prosjektet sparkes i gang med et idéverksted den første dagen. Deretter jobber elevene i grupper med ideene sine og bygger en modell. Til slutt presenterer elevene løsningene sine for resten av elevene og en jury bestående av representanter fra Ungt Entreprenørskap, Remiks og skoleledelsen.

Ungt Entreprenørskap gjør avtaler med skoler, planlegger gjennomføringen av prosjektene og inviterer Remiks til å delta aktivt. I forkant av prosjektgjennomføring kjører Ungt Entreprenørskap også kurs for lærerne som skal delta i prosjektet. 

– Vi får et glimt inn i en verden som er lite begrenset av faktorer som økonomi, teknologi og praktiske forhold, men Thomas Vassbotn Mæhlum, kommunikasjonsrådgiver i Remiks og en del av juryen for SMART-programmet i 2022.

– 5.klassingene bruker fantasien godt, og kommer opp med innovative løsninger og fabelaktige modeller i løpet av SMART-perioden. Det er artig å være med, og det er lærerikt for oss voksne.

Elevbedrifter og ungdomsbedrifter

I ungdomsskolen og videregående bruker Ungt Entreprenørskap i stor grad elevbedrift og ungdomsbedrift som pedagogisk metode. Det handler om å ha en idé og gjøre noe med den.

Elevene får starte, drive og avvikle en liten bedrift over en periode.

I 2022 har Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark hatt stort fokus på bærekraft når skoler går i gang med både elevbedrift og ungdomsbedrift. Mye av inspirasjonen, oppgavene og den faglige formidlingen har derfor omhandlet miljø, avfall og gjenbruk i år.

Dette er i tråd med den nye overordna delen i fagfornyelsen, hvor et av de tre store tverrfaglige temaene er bærekraftig utvikling. 

Gründer-Idol

Gründeridol er en pitchkonkurranse for årets ungdomsbedrifter.

Alle Ungdomsbedriftene i regionen kan melde seg på og får fem minutter til å overtale en jury sammensatt av lokalt arbeids- og næringsliv om hvorfor akkurat deres forretningsidé fortjener å stikke av med førstepremien.

Formålet med konkurransen er å gi ungdomsbedriftene en arena hvor de kan få tilbakemeldinger og råd fra næringslivet, samt å utvide deres nettverk og gi dem øvelse i å selge sin egen forretningsidé – et must dersom de ønsker å gå helt til topps under Fylkesmesterskapet.

Juryen består av personer fra lokalt arbeids -og næringsliv i de fem byene vi gjennomfører Gründeridol. Elevenes pitch bedømmes etter kriterier og vektlegges etter

  • løsning (40 %)
  • presentasjon (40%)
  • ideens miljømessige, sosiale og økonomiske bærekraft (20 %).

 

I Tromsø deltok 11 bedrifter og Remiks var med i juryen. 

Fylkesmesterskap

Hvert år arrangerer Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark et fylkesmesterskap hvor elevbedrifter og ungdomsbedrifter fra hele fylket får muligheten til å vise fram resultatet av skoleårets harde arbeid.

Fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter i 2022 ble gjennomført tross pandemien. Mesterskapet ble avholdt i flere byer i Troms og Finnmark; Harstad, Tromsø, Alta og Vadsø.

Hundrevis av seere kunne følge med på en felles strømmet sending, som var en stor suksess. Remiks sin bærekraftspris var en av prisene som ble delt ut, 

Relaterte artikler