Innovasjon gjennom samarbeid

Remiks har vært gjennom et aktivt år. Normaltilstanden er på plass igjen koronatiden, samtidig som en rekke spennende prosjektet sto for dørene. Etter en grundig prosess skiftet Remiks også visjon.

Vi tar ansvar. Sammen

I 2022 bestemte vi oss for at tiden var inne for å endre Remiks sin visjon.

Ikke fordi det var noe feil med den gamle, men fordi samfunnet rundt oss og vår egen fokus har endret seg over tid. Det har vokst fram en økende bevissthet rundt miljøutfordringene og fokus har endret seg til avfallsreduksjon og redusert uttak av naturressurser. 
Man har regelrett gått i fra å snakke om søppel og avfall til verdier og ressurser. Avfallsbransjen har gått fra å være en problemløser til å være en viktig pådriver og bidragsyter i det grønne skiftet.

For Remiks sin del handler det om at vi skal utnytte og videreutvikle de gode forutsetningene vi har for å skape attraktive løsninger. Tromsø og regionen rundt oss trenger lokal verdiskapning og vi må ta vare på de verdiene som skapes her. Innovasjon skal lønne seg: Det er da vi skaper attraktive arbeidsplasser og danner grunnlag for videre vekst. 

Godt levert!

2022 ble et relativt innholdsrikt år, med både små og store prosjekter.

Noen ble veldig synlige som eksempelvis Bubo, vår nye maskot, nye prikkete poser til kildesortering, posesupplering på butikker og etableringen av vår mobile returstasjon Remiks MiniReturAlt ble veldig godt tatt imot, selv om kanskje de nye posene skapte litt forvirring.

Når det er sagt så har det gått relativt smertefritt og ved siste kvalitetskontroll så var feilsorteringen gått ned fra 30% til 18% på plastavfallet. En formidabel forbedring som både vil kunne bidra til redusertgebyrkostnader og redusert Co2-utslipp.

Så til alle innbyggere i Tromsø og Karlsøy: Veldig godt levert, dette lover bra!

2/3 sortert feil i restavfallsposen

Et lite skår i gleden er det imidlertid at over 67 % av restavfallsposen kunne vært sortert i en av de andre posene.

Feilsortert avfall er hovedårsakene til at antall branner i sorteringsanlegg er stadig økende.
Konsekvensene er
en drastisk økning i forsikringspremier, som igjen medfører økte gebyrer. Dette er en trend vi må snu og der vi er avhengige av hjelp fra både innbyggere og næringsliv.

God kildesortering er et enkelt og rimelig tiltak der alle kan bidra. 

Innovative prosjekter baner vei

Et eksempel på prosjekter er etableringen av Rå Biopark AS som, hvis alt går etter planen, skal lage biogass av matavfall og slam. 
Etableringen er et resultat at et omfattende regionalt samarbeid og anlegget vil være det første av sitt slag i Norge.

Andre litt mindre synlige prosjekter er store endringer i fagsystemer og oppstart av det store merkeprosjektet der alle avfallsbeholdere skal merkes med sin egen RFID-brikke. Med påmonterte lesere på bilene, vil vi etter hvert tilegne oss ny kunnskap om avfall og mengder og komme tettere på innbyggerne. Digitalisering og datafangst blir stadig viktigere, både som en viktig del av beslutningsgrunnlag og ift rapporteringsverktøy 

Remiks som omdømmevinner

I en hverdag som preges av ambisiøse myndighetskrav, stadig raskere endringer og økt kompleksitet i arbeidene, er det det med en stor porsjon stolthet vi konstaterer at Remiks kommer ut som ett av de beste gjenvinningsselskapene i landet relatert til service og kundetilfredshet.

Det er intet mindre enn imponerende å ha et team i Norgestoppen og inspirerende å være en del av en prestasjonskultur. Det er lagt ned et fantastisk stykke arbeid i året vi legger bak oss, som danner det beste grunnlaget for videre utvikling i 2023. Gode resultater er en forutsetning, men ingen selvfølge.

Derfor tar vi ansvar. Sammen. 

Britt Limo Mathisen, adm.dir. Remiks Miljøpark AS

Relaterte artikler

Feilsortert avfall handler om liv og helse

Fredag 1.desember 2023 opplevde Remiks en eksplosjon og påfølgende brann i produksjonshallen på vårt anlegg. Rask og riktig respons fra både eget personell og nødetatene forhindret en større brann. Tilfeldigheter og korrekt utstyr forhindret en ulykke med personskader.

LES MER »

Trivselsmaskinen

Espen Eriksen hadde sin første arbeidsdag på Remiks i 2014. Ti år etter har han fått venner for livet og en jobb som gir trivsel hver eneste dag.

LES MER »