Gjenvunnet tre blir flunkende nye møbler

Hvert år sender Remiks 4500 tonn flis til materialgjenvinning i Polen. Dette gir liv til nytt tremateriale, blant annet til bruk i møbelproduksjon.

– Du hadde ikke merket forskjellen på nytt tre og gjenvunnet tre. Det er ingenting å utsette på kvaliteten, begynner Alexander Kristiansen, driftskoordinator i Remiks. 

Kristiansen viser til kontorpulten sin, som er laget av materialgjenvunnet tre. De siste årene har denne trenden vært økende. Blant annet bruker møbelgiganten IKEA gjenvunnet treverk i sine produkter.  

– Vi sender fire og et halvt tusen tonn med flis til materialgjenvinning hvert år. Dette blir det nye produkter av. Det er veldig positivt at vi kan bidra, smiler Kristiansen.

Destinasjon Polen

Innlevert tremateriale går først gjennom en grundig mottakskontroll på Remiks. 

– Her ser vi at det ikke er noe som har blitt kastet feil. Deretter flises treverket opp til en kravspesifik dimensjon og bunkres opp på båt, forklarer Kristiansen.  

Lastearbeidet tar et døgn. Opptil 2,5 tonn treflis skal om bord på båten, som deretter setter kurs mot samarbeidsfabrikken i Polen. 

 Ved ankomst finkvernes flisa. Deretter går det gjennom et behandlingsanlegg som prosesserer det til å bli nye sponplater som kan brukes i møbelproduksjon. 

Remiks er opptatt av å følge opp verdikjeden, og jobber kontinuerlig med å finne gode mottakere av råvarene som avfallet ditt utgjør.

Gode tilbakemeldinger

Fabrikken i Polen leverer analyse av flismaterialet som sendes fra Tromsø. 

– Da ser de på fuktinnholdet og om det er andre gjenstander blant materialet. Derfor er det veldig viktig at vi har vært nøye i vår mottakskontroll. Vi får veldig gode tilbakemeldinger, sier Kristiansen fornøyd.  

Utfordringen her oppe i Tromsø er lange vintre og mye nedbør i form av snø som legger seg. Trematerialet lagres ute. Det kan komme krav om at materialet skal lagres under tak.

På Remiks kommer de til å fortsette det vellykkede prosjektet.  

– Personellet som jobber med det er veldig fornøyde, de ser at jobben de gjør har en verdi. Også betyr det mye at vi får god respons når vi leverer fra oss produktene våre. 

Relaterte artikler