Gode rutiner skal hindre storbrann på Remiks

På morgenen 22. juli 2022 gikk brannalarmen på det hypermoderne avfallsanlegget IVAR. Med prislapp på over 700 millioner, var avfallsanlegget et av verdens mest avanserte. Skadeomfanget var så stort at anlegget ble satt ut av drift.

Storbrannen i ettersorteringsanlegget IVAR Sandnes har vært en tankevekker for hele avfallsbransjen. Remiks har man gode rutiner for å avverge brann.

– Det er klart man blir påvirket når man ser noe sånt, sier Nicolai Sebergsen, driftssjef i Remiks Næring.  

– Ivar er et helt annet anlegg enn det vi har. Men man blir påminnet om at det oppstår branner i avfall, og det kommer mest sannsynlig til å fortsette. Vi må bare fortsette å være dyktige og forsiktige. 

Hyppige branntilløp

I Remiks er det branntilløp eller faktiske branner i gjennomsnitt hver fjortende dag. De fleste tilløp skjer ved maskinen som kverner restavfallet før det sendes til forbrenning. 

– Det er branntilløp når man kverner restavfall. Hvorfor det? På grunn av antennelige materialer og mekanisk belastning som utvikler varme, forklarer Sebergsen.  

– Det er i utgangspunktet trygt å kverne avfall, men putter du inn feil materialer i det så blir det branntilløp, understreker han. 

Sebergsen trekker frem høyenergibatterier som en av utfordringene.

 Høyenergibatterier er veldig brannfarlige. De er trygge så lenge du ikke skader dem, men med mekanisk belastning så begynner det å brenne. Elektronikk er overalt, og det er ikke sikkert at folk tenker over at det de kaster er e-avfall.  

Han peker på blinkende barnesko og tekniske klær med varme som eksempler på avfall som kan føre til brann i kverna, og håper Tromsøs befolkning blir mer bevisst på hva de kaster i restavfallet.  

Forberedt

– Når det er branntilløp hos oss går brannalarmen, industrivernet avgrenser og isolerer det som brenner slik at vi kan slukke det på en kontrollert plass. Det er hovedplanen vår, forklarer Sebergsen.  

I de fleste tilfellene har de kontroll på tilløpet før brannvesenet kommer. Driftssjefen trekker frem viktigheten av industrivernet til Remiks. 

– De øver jevnt og trutt hele året på hva de skal gjøre hvis det tar fyr. De er drillet og har utstyret de behøver, sier han og fortsetter:   

– Det som skal gjøre at vi forhåpentligvis ikke får en stor brann er at vi ikke skal ha mottatt avfall når vi ikke har folk på jobb, sier Sebergsen.  

På Remiks skal ingenting bli liggende etter å ha gått gjennom kverna, uten at det er ansatte på jobb.  

– Avfallet skal inn og ut samme dag, og vi skal alltid ha personell til stede. Realiteten er at det kommer til å brenne, så derfor må vi være her og passe på. Vi mener bestemt av rutinene våre er gode, forsikrer driftssjefen.  

Relaterte artikler