Tromsø er positive til prikkede poser

Den nye merkeordningen på avfall og innføringen av nye fargede poser, hadde en stor målsetting om positive ringvirkninger på avfallshåndtering. Avdelingsleder Lind tar oss gjennom noen av resultatene.

I februar 2022 innførte Remiks ny merkeordning på optisk sortering. De gamle ensfargede avfallsposene ble byttet ut til fordel for gjennomsiktige poser med fargede prikker.  

Et års tid senere ser tromsøværinger ut til å ha et positivt forhold til det nye systemet, ifølge avdelingsleder for service i Remiks Husholdning, Bengt Åge Lind.   

– Med tanke på de tilbakemeldingene vi har fått ser vi at det har hatt positive virkninger å tilpasse avfallssorteringen til nasjonalt nivå. Mange synes det er lettere å sortere nå enn før, sier han.

Enklere å sortere riktig

En av de største endringene var at posen for plastemballasje fikk lilla prikker, tidligere var den blå. Merkeordningen med blå prikker er nå for papir, papp og kartong. 

Som forventet ble dette en omstilling for de fleste, som førte med seg noe motstand i begynnelsen.  

– Folk er vanedyr, så det er svært forståelig at noen blir frustrerte over at vi ikke kunne velge blå farge til plastemballasje, som tidligere. Men poenget med den nye merkeordningen er at den skal være nasjonal og lik i hele Norge, forklarer Lind.  

Dermed kan man reise rundt i hele landet og oppleve lik avfallshåndtering. Lind mener dette spesielt er en fordel for tilflyttere til Ishavsbyen.  

– Tromsø er en av de store studentbyene i landet og det er flott at de som kommer fra andre steder møter en ordning de er vant med. Da blir det enklere å sortere riktig.  

De nye posene er gjennomsiktige med fargede prikker i stedet for helfargede. Det skal markere et tydelig skifte i avfallsordningen.  

En endring som Lind håper har ført med seg positive effekter når det kommer til brukervennlighet er at de gamle røde og oransje posene nå er slått sammen til én – den nevnte blåprikkete posen.  

– Det gjør at folk ikke trenger å tenke like mye på papp, papir og kartong, og forhåpentligvis opplever en enklere prosess når de sorterer. Tidligere var det mye feilsortert i rød og oransje pose.

""Pose i butikk" - Går så det suser

Sammen med ny merkeordning kom «pose i butikk»-ordningen hvor kunder nå kan hente ut gratis avfallsposer i sin nærbutikk. Responsen har vært utelukkende positiv.  

– Det er ingen tvil om at folk benytter tilbudet, og setter pris på at vi har gjort det enklere å få tak i riktige poser.  

Totalt er det 27 butikker som er med på «pose i butikk». Det jobbes kontinuerlig med evaluering av tilbudet og eventuell utvidelse til flere butikker eller andre steder.

20 prosent mindre feilsortering av plast

Målingen av effektene den nye merkeordningen og «pose i butikk» har ført med seg skal utføres gjennom en plukkanalyse høsten 2023. Men Lind har allerede fått en liten pekepinn på resultatene. 

– Det er for tidlig å si om det har påvirket sorteringsgraden totalt ennå, da vi regnet det første året som et «overgangsår». Mange sitter med store mengder av de gamle posene, og de skal man selvsagt få bruke opp først.

Det er forbedring på sortering av plastemballasje, der færre har feilsortert enn tidligere. 

– Den har minket fra cirka 30 prosent til 17 prosent, så det lover godt!, stråler han.  

Avsluttende har han en viktig oppfordring til hele landet:  
Det er viktig at vi ser på avfall som ressurser, som må tas vare på og omgjøre det til råvarer og verdier. Derfor må vi alle jobbe sammen for en mer og bedre sortering av avfallet. 

Relaterte artikler