RFID – Bedre kontroll på avfallet

Merking av avfallsdunker med RFID-brikker er første steg mot bedre tjenester

RFID-merking? Hva ER egentlig det?

Mot slutten av 2022 rullet Remiks i gang et prosjekt som innebærer bruk av et digitalt gjenkjenningssystem benevnt RFID. En liten brikke på din avfallsdunk skal gjøre oss flinkere til å håndtere avfallet ditt.

RFID er en forkortelse for Radio Frequency Identification, en teknologi som automatisk gjenkjenner fysiske objekter. Selve databrikken er på størrelse med et lite sandkorn, med antenner som mottar og svarer på radiofrekvenssignaler fra en RFID-leser.

RFID er en teknologi med mange muligheter, men brikken som Remiks monterer er en “dum” brikke. Den inneholder ganske enkelt et ID-nummer, som leses av når dunken blir tømt i renovasjonsbilen. ID-nummeret er i våre systemer knyttet til en bestemt adresse. Og det er det hele!

Dunken forblir den samme!

Avfallsdunken din vil være akkurat den samme som tidligere. Den får montert på en liten brikke (RFID) samt et klistremerke med strekkode. Din dunk får dermed sin identitet i systemet. Tømmingen vil være lik, bilen vil være som før, og den blide renovatøren er på plass som tidligere.

Brikken “snakker” med en leser som monteres på renovasjonbilen. Når dunken løftes opp for å tømmes, registreres all data relevant for dunken: Størrelse, plassering (adresse) og type (optisk sortert avfall eller glass- og metallemballasje

Databrikken i dunken sier ingenting mer.

Hvorfor RFID-merking?

Den nye teknologien gir noen umiddelbare fordeler for Remiks som avfallshåndteringsselskap, og kanskje også for deg som eier av dunken:

  • Vi vet i sanntid hvilke dunker som er tømt og hvilke som ikke er det – noe som vises i kartmodus hos renovatøren i bilen. Slik kan tømmingen planlegges godt og hensiktsmessig.
  • Vi har kontroll på at dunken er der den hører hjemme, og ikke har tatt en snarvisitt over til nabogata.
  • Både du og vi vet at størrelsen på dunken passer til din avfallsmengde – og vi kan foreslå en nedjustering av størrelse og redusert renovasjonsavgift dersom vi erfarer at dunken sjelden eller aldri er full ved henting.
  • Sjåføren kan allerede ved tømming enkelt registrere at dunken din er såpass sliten at den er moden for utskifting. Du slipper å ringe oss for å be pent om en ny og yngre utgave.
  • Et sanntidsbilde av tømmerutene gir mindre bilbruk fra vår side, større treffsikkerhet i forhold til at alle dunkene blir tømt når de skal, og muligheter til å planlegge etter behov, framfor i faste ruter. Verken miljøet, Remiks eller du er tjent med tømming av dunker som står mer eller mindre tomme, omveier på ruta, eller uforutsigbarhet.
  • Snarlige varslinger om dunker som er modne for utskifting, trenger nye hjul eller har skadet lokket, gir kortere responstid på reparasjon/bytte.
  • Systemet som RFID er knyttet til benyttes også i bilene, i verkstedet, på kontoret og på våre returstasjoner. Sømløse overganger gjør det enklere å hente inn avfallet, justere dunker etter behov, sende ut korrekt faktura og gjøre så enkle ting som adresseendringer.
  • RFID-merkingen av dunker er ledd i et større og mer langsiktig prosjekt i Remiks. Vi tror at bruk av moderne (men godt utprøvd) teknologi på sikt vil gi deg som innbygger en bedre renovasjonstjeneste.

 

Er RFID trygt?

Det enkle og korte svaret er “ja”. RFID er en velutprøvd teknologi, som blant annet er kjent fra bombrikker og alarmsystemer. Betalingskortet ditt har RFID, adgangskort du benytter på jobben likeså.

Brikkene vi benytter er såkalt passive brikker, eller “dumme” brikker. De har ingen egen strømforsyning, og trenger ikke utskifting eller vedlikehold.

Mottaksenheten er den aktive parten, og avlesing skjer når denne befinner seg i nærheten, gjennom radiosignaler. Mottakeren vil være å finne på renovasjonsbilen, som regel på den armen som løfter dunken opp til tømming i bilen. Mottaksenheten vil ikke kunne lese av andre signaler enn de som er å finne på dunken, og er sensitiv nok til å plukke opp at det er nettopp din dunk som tømmes, og ikke naboens – til tross for at de står bare en meter fra hverandre.

Brikken vil fungere uansett! Den tåler snø, regn, mørke og is.

Koster RFID-prosjektet meg noe ekstra?

Niks. Renovasjonsavgiften din blir ikke påvirket av dette prosjektet. Om noe, så håper og tror vi at bruk av moderne teknologi på litt lengre sikt vil kunne få ned kostnadene på avfallsinnhentingen, noe som igjen kan senke utgiftene til innbyggeren i Tromsø og Karlsøy kommuner.

Prosjektet er en naturlig konsekvens av at Remiks er rigget for å ta i bruk et ressursbesparende verktøy, teknologien er velprøvd, og kostnadsrammen er innafor de rammene som er satt.

Hva er tidsrammen for prosjektet?

Først ut som prøveprosjekt var Hamna. Her ble montering påbegynt i oktober 2022, i løpet av 2023 skal alle husholdningskunder ha fått brikke montert på sine dunker.

Når utstyret er montert venter en innkjøringsperiode for å se at alt fungerer som det skal. Teknologien skal fungere, sjåførene skal få erfare og dele sine erfaringer, og de som sitter administrativt med innhentet data skal bli varme i trøya.

Så langt har vi høstet utelukkende gode erfaringer med brikkene. Mindre feil og mangler har blitt fortløpende luket bort.

Alle innbyggere vil bli informert før systemet rulles ut i deres område. Det vil bli sendt ut en sms til registrert “eier” av adressen før merking, og en lapp vil bli hengt på når merking er utført.

Relaterte artikler