Politikere kan sortering

Gjenvinnerdagen 2023

Gjenvinnerdagen 2023 ble avholdt på Remiks og politikere fra både kommune, fylket og Stortinget deltok. Omvisning, foredrag, sorteringskonkurranse og besøk på Rebell Bærekraftssenter ble det tid til i et hektisk 3 timers arrangement.

Godt omdømme

– Jeg tror jeg har alle politiske partier med meg, når jeg kan si at vi har lite å utsette på Remiks og det arbeidet de gjør, sa en av politikerne til bekreftende nikk fra resten av forsamlingen. 

For tredje året på rad, avholdt Remiks sin Gjenvinnerdag.

Gjenvinnerdagen er et arrangement gjennom Avfall Norge, der renovasjonsselskapene inviterer sine lokale politikere til besøk på sine anlegg.

17 politikere fra stort sett hele det politiske landskapet deltok. Dette til tross for formannskapsmøte, avvikling på dagtid og mange arrangementer i den pågående valgkampen. 

Sorteringsutfordringer og miljøpolitikk

I år valgte Remiks å utfordre politikerne på 2 områder: 

Først en sorteringskonkurranse, som avstedkom mye diskusjon og latter. Selv om vi hadde lagt inn noen snubletråder, som f.eks emballert matavfall, så sorterte de særdeles bra uansett parti. De så viktigheten av sortering. 

De ble også utfordret på hvilken politikk man hadde på miljøsiden og fikk tilbakemeldinger til Remiks. Her ble det fremmet viktigheten av å redusere forbruket. Dessuten også våre behov med henblikk på behovet for fremtidige arealer og utvikling.

Blant innspillene ble det femhevet at det burde bli flere mobile returstasjoner, og at man besøkte flere plasser.
I og med at Tromsø kommune nå innfører hytterenovasjon, ble det også diskutert de utfordringene vi har med å få tillatelser til å plassere hyttecontainere.
 

En krevende framtid venter

Britt Mathisen Limo, Administrerende direktør i Remiks tok i sitt foredrag opp viktigheten av kvalitet i avfallet gjennom bedre sortering. Dessuten fortalte hun om hva som skjer fremover, med arealutvikling, utvidelse av forbrenningsanlegget og CO2 fangst. Igjen ble også produsentordningen tatt opp. 

– Dagens ordning for produsentansvar er full av hull og mangler. Hvert eneste år betaler norske kommuner og innbyggere en regning på over én milliard kroner som egentlig skulle vært betalt av produsenter av plastemballasje, sa Britt.

Nå har Samfunnsbedriftene gått til det drastiske steg og klaget inn Norge for brudd på EØS-reglene til ESA. 

Suksessen Rebell Remiks Bærekraftsenter

Dagen ble avsluttet med en tur til REBELL Remiks Bærekraftssenter.

Rebell ble åpnet like før sommeren og har blitt en suksess fra dag 1.

1200 besøkende kommer hver dag til bruktbutikken og en omsetningsøkning på 180% i forhold til den gamle bruktbutikken. Langt flere ombruksting blir levert inn.

– Dette har blitt en suksess fra dag én, sa Britt til applaus fra politikerne.  

Relaterte artikler

Feilsortert avfall handler om liv og helse

Fredag 1.desember 2023 opplevde Remiks en eksplosjon og påfølgende brann i produksjonshallen på vårt anlegg. Rask og riktig respons fra både eget personell og nødetatene forhindret en større brann. Tilfeldigheter og korrekt utstyr forhindret en ulykke med personskader.

LES MER »

Trivselsmaskinen

Espen Eriksen hadde sin første arbeidsdag på Remiks i 2014. Ti år etter har han fått venner for livet og en jobb som gir trivsel hver eneste dag.

LES MER »