Matsentralen i Tromsø – gir matsvinn en mening

Matsentralen i Tromsø ble opprettet i 2016 og kan sies å være et praktisk eksempel på å redusere matsvinn. I tillegg gir Matsentralen bærekraftsmålene et konkret og synlig innhold.

I 2020 omfordelte de hele 162 tonn med mat som ellers ville blitt kastet. Mottoet til Matsentralen i Tromsø er: Vi gir mat, mennesker og miljø en ny sjanse.

– Dette gjør vi i tett samarbeid med matbransjen og ideelle organisasjoner, sier daglig leder i Matsentralen i Tromsø, Geir Arne Nordstrand. Denne sentralen er en av flere matsentraler i Norge, under fellesbetegnelsen Matsentralen Norge. Matsentralene har til hensikt å samle inn overskuddsmat som ellers ville blitt kastet og sørge for at ideelle organisasjoner kan dele dette ut til vanskeligstilte. 

Her ser vi Geir Arne Nordstrand, daglig leder i Matsentralen i Tromsø, under et kommunestyremøte i Lyngen. Foto: Matsentralen i Tromsø.

– I tillegg til å være et lager for mat som reddes fra å bli kastet og hvor veldedige organisasjoner henter maten, har vi i Tromsø vår egen Matstasjonen der mennesker i vanskelig situasjon kan motta mathjelp. Butikken ligger i Tromsø sentrum og er åpent 08:00- 16:00 mandag til torsdag, forteller Geir Arne Nordstrand. 

Matsentralen i Tromsø samarbeider med dagligvarebutikkene og grossister i nærmiljøet, for å berge mat som ellers ville blitt kastet. 

At det er et behov for en slik sentral, er sikkert. I 2016 startet de opp med rundt 1600 kg mat til hele 162 tonn mat i 2020, som ellers ville blitt kastet.

Under det spesielle koronaåret 2020, så vi også at folk vi vanligvis ikke forbinder med behov for tjenestene våre, også trengte mat. Dette skyldtes permitteringer eller oppsigelser på grunn av koronasituasjonen, og at de rett og slett ikke fikk endene til å møtes. Vi har sett at behovet har økt gjennom årene.

GEIR ARNE NORDSTRAND, MATESENTRALEN I TROMSØ

Matsentralen i Tromsø er et konkret bevis på oppfylling av flere bærekraftsmål. Samtidig som de er med på å utnytte de ressursene som ligger i mat som ellers ville blitt kastet, sørger Matsentralen for mat til rundt 2000 personer hver uke.

Matsentralen finner du her: 

Matsentralen i Tromsø på Facebook 
Hjemmesiden Matsentralen i Norge