Tilnærmet normal drift i et uvanlig driftsår

– Vi satte strenge smitteverntiltak og kunne samtidig holde det meste åpent, forteller Stian Kjellmo, driftssjef i Remiks Husholdning.

Folks bruk av Returstasjonen økte med 25 %, men materialgjenvinningen gikk noe ned på grunn av mer restavfall.

For de fleste av oss ble 2020 et utfordrende år. Restriksjoner, nedstengning, koronatesting, karantene og hjemmekontor ble stikkordene. Det er Remiks Husholdning som står for innsamling av husholdningsavfallet for Tromsø og Karlsøy kommune. 

Remiks er en samfunnskritisk bedrift hvor innsamling av avfall er en viktig aktivitet. Selv om situasjonen rundt korona skapte til dels store utfordringer, klarte likevel Remiks Husholdning å opprettholde tilnærmet normal drift i 2020. På slutten av året ble Gøril Bergmann tilsatt som ny daglig leder i Remiks Husholdning

Økning av avfall

– Vi gjorde alt vi kunne for å opprettholde innsamling av avfall, sier Stian Kjellmo, driftssjef i Remiks Husholdning. Og det klarte vi ved hjelp av strenge smitteverntiltak, ingen smittetilfeller og bare noen få i karantene. Det er vi både stolte og glade over, fortsetter han. 

Returstasjonene både i Tromsø og Karlsøy klarte Remiks også å holde åpent, med noen tiltak for å hindre smitte. Et resultat av koronasituasjonen var hjemmekontor og nedstengning av butikker og utsteder, noe som medførte en økning av avfall fra husholdningene.

– Det ble en klar økning i avfall levert til Returstasjonene våre, spesielt i Tromsø. Mai og juni ble en travel periode, for å si det slik. Totalt regner vi med en økning på rundt 25 %, sier Kjellmo.

Pål Jensen, driftskoordinator på Returstasjonen for husholdningskunder, er godt fornøyd med besøket i 2020. Det var en økning på 25 % på avfallsmengdene som kom inn til stasjonen.

Det optiske sorteringsanlegget hadde en tiltrengt oppdatering i 2019. Etter oppgraderingen har sorteringsgraden blitt bedre. Nå har vi en sorteringsgrad på rundt 97 % og over. 

Bruktbutikken svært populær

Driftssjef i Remiks Husholdning forteller at det ble gjort utskifting av bilparken og fire nye biler ble kjøpt inn i 2020. Disse tilfredsstiller de nye miljøkravene, og de fleste renovasjonsbilene i Remiks Husholdning går nå på biodiesel av typen HVO-100.

– Dette gir klare forbedringer med hensyn til utslipp. Samtidig har vi pågående et arbeid om innfasing av elektriske kjøretøy. Det er det neste steget, forteller han. 

I og med at den fysiske bruktbutikken måtte stenge deler av året, så opprettet vi en nettbutikk. Her la vi ut en rekke varer, slik at folk fortsatt kunne kjøpe brukte ting hos Remiks.

Siden vi i en periode måtte stenge bruktbutikken, så opprettet vi en nettbutikk. Den ble meget godt mottatt. Den skulle i utgangspunktet kun være en erstatning spesielt i starten.. Etter at den fysiske butikken åpnet igjen, ser vi at det fortsatt er behov for en nettbutikk. Denne vil nå bli oppdatert og standardisert, avslutter driftssjefen.