Populært å besøke Remiks

Det å komme på besøk til Remiks Miljøpark er meget populært. Koronasituasjonen gjorde at vi måtte stenge ned anlegget for besøkende i størsteparten av 2020.

Mange som besøker Remiks får en aha-opplevelse. Er det slik det fungerer, sier de. Ved å besøke Remiks sitt avfallsanlegg, så får du et mye mer klarere innblikk i hvordan et moderne avfallssystem fungerer og at avfallet faktisk er ressurser. For at det skal bli ressurser, ser du også at god og korrekt sortering er meget viktig.

Remiks har et besøksopplegg for skoler, som innebærer både foredrag, undervisning og omvisning. Det er derimot ikke bare skoleelever som besøker anlegget. Vi pleier å si at vi tar imot barn i alle aldre, fra barnehage til pensjonister. Her kommer besøk fra inn og utland. Blant annet kom det besøk fra en kommune i Canada i forbindelse med Arctic Frontier. 

Det å komme på besøk til Remiks Miljøpark er populært. Men koronasituasjonen gjorde at vi måtte stenge ned anlegget for besøkende i mesteparten av 2020. 

Totalt hadde vi besøk av rundt 600 besøkende med stort og smått i 2020. Dette i tillegg til en rekke småbesøk.  Til sammenligning hadde vi 1300 besøkende i 2019, og over 2000 under vår åpen dag som vi kaller Remiksdagen samme år.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, tok seg tid til å besøke Remiks i 2020. Her hyggelig prat med Britt Mathisen Limo, adm. direktør i Remiks Miljøpark.