Matsvinn er et globalt problem

Verdens Matvareprogram er klar på at mye må gjøres, for å få ned matsvinn og matavfall i verden. 931 millioner tonn mat eller hele 17 % av all mat som var tilgjengelig i verden i 2019, ble kastet

FNs Miljøprogram er klar på at mye må gjøres, for å få ned matsvinn og matavfall i verden. 931 millioner tonn mat eller hele 17 % av all mat som var tilgjengelig i verden i 2019, ble kastet.

Alle land som har målt matsvinn, viser betydelige nivåer og det er uavhengig av inntektsnivå. Der vi tidligere så på matsvinn som et problem for utviklede land, ser vi nå også er et problem for langt flere land.

Hvis matsvinn og matavfall var et land, ville det være den tredje største kilde til klimagassutslipp.

FOOD WASTE INDEX REPORT 2021

For å oppfylle bærekraftsmål 12.3, må mye gjøres. Målet sier at vi innen 2030 må halvere matsvinn per innbygger på verdensbasis, både i detaljhandelen og blant forbrukere, og redusere svinn i produksjons- og forsyningskjeden, inkludert svinn etter innhøsting.

Akutt matusikkerhet

Av de 931 millioner tonn mat som kastes utgjør 61% fra husholdningen, 26% fra serveringssteder og 13 prosent fra detaljhandelen.

Samtidig med at vi kaster utrolig mye mat i verden så går fortsatt 690 millioner mennesker – én av ni – til sengs på tom mage hver kveld. Akutt matusikkerhet påvirket 135 millioner mennesker i 55 land i 2019. Enda flere – én av tre – lider av en eller annen form for feilernæring.

UNEP Food Waste Index Report 2021
Mer om FNs Miljøprogram

Verdens Matvareprogram