Hjelp oss å hjelpe deg

Vi er mange aktører som leverer nødvendige tjenester til innbyggerne i Tromsø. Om vinteren har vi felles utfordringer med framkommelighet og sikkerhet. Sett avfallsdunken én armlengdes avstand fra vei – ikke ut i veien – så hjelper du oss!

Brann og redning tok dette bildet 4. mars denne vinteren, når de skulle nå fram til vårt felles stunt om utfordringene ved å komme fram i Tromsø på vinteren.

Remiks, Bydrift, Tromsø parkering, Brann og redning, Ambulansetjenesten, Politiet, Tromsø Taxi, Tide Buss og Hjemmetjenesten, leverer nødvendige tjenester til deg som innbygger.

Tom Willy Thomassen og Silje Paulsen fra Ambulansetjenesten ber deg om å være bevisst hvor du plasserer avfallsdunken og bilen din, slik at de kommer fram når du trenger dem.

Dunker, biler og andre hindringer gjør at brøytemannskapet ikke får brøytet godt nok, noe som gjør at vi ikke kommer fram.

Øker sikkerheten

Plasserer du avfallsdunken eller bilen slik at det ikke hindrer brøyting, forbedrer du mulighetene for at blålysetatene, bussene og hjemmetjenesten når fram – i tide. Samtidig øker du sikkerheten for alle som ferdes langs veien, deg selv inkludert.

I Tromsø har vi mye snø gjennom en lang vinter. Feilplasserte dunker skaper store problemer for framkommeligheten for Remiks, når vi skal samle inn det sorterte avfallet i dunken din.

Hjelp oss å hjelpe

Vi har de samme utfordringene og vi kan alle bidra og ta i et tak, når snøen laver ned i Tromsø en hel vinter.

Vi trenger din hjelp som innbygger i Tromsø, for å sikre at alle som leverer viktige tjenester til deg kommer fram.

Feilplasserte dunker gjør at brøyting av veier blir vanskelig og ufullstendig, som igjen gjør at alle vi som leverer viktige tjenester ikke kommer fram. Samtidig blir sikkerheten for deg som myk trafikant i slike situasjoner, på grensen til det uforsvarlige. Vi setter pris på at du ser problemet og hjelper oss.

Plasserer du avfallsdunken én armlengdes avstand fra og ikke ut i veien, tar du hensyn til deg selv og naboene. Du reduserer problemene med mangel på fremkommelighet og sikkerhet for både oss og myke trafikanter.

Relaterte artikler

Feilsortert avfall handler om liv og helse

Fredag 1.desember 2023 opplevde Remiks en eksplosjon og påfølgende brann i produksjonshallen på vårt anlegg. Rask og riktig respons fra både eget personell og nødetatene forhindret en større brann. Tilfeldigheter og korrekt utstyr forhindret en ulykke med personskader.

LES MER »

Trivselsmaskinen

Espen Eriksen hadde sin første arbeidsdag på Remiks i 2014. Ti år etter har han fått venner for livet og en jobb som gir trivsel hver eneste dag.

LES MER »