Trivselsmaskinen

Espen Eriksen hadde sin første arbeidsdag på Remiks i 2014. Ti år etter har han fått venner for livet og en jobb som gir trivsel hver eneste dag.

– Det er vel alle sin drøm å få betalt for å sitte å leke seg?, spør Espen Eriksen med et lurt smil. 

Tromsøgutten er på sitt tiende år som ansatt  i Remiks. Stillingen som driftskoordinator i behandlingsavdelingen til Remiks Næring har han hatt de tre siste av dem. 

– «Behandling» er avdelinga hvor vi tar imot og behandler avfall. Vi sorterer det som skal ut, og kverner ned det som skal til Kvitebjørn. Det jeg primært gjør, er å kjøre kverna, forklarer han. 

Slik Espen beskriver arbeidshverdagen er det lett å skjønne at han synes jobben er lystbetont.  

– Du får jo sitte og grave i tingene til folk, og i slutt får du lov til å ødelegge dem. Noen vil jo si at vi leker med maskinen. Det kan jo se sånn ut, selvfølgelig, ler han.  

Til tider er det frustrerende å se hvor store verdier som faktisk kastes, forteller Espen. Andre ganger kan han få seg et real støkk.  

– Det som personlig ikke er en favoritt, er når begravelsesbyråer kaster kister. Disse utstillingskistene som står i butikken. Da må jeg åpne lokket for å se at de ikke ligger noen inni der. Det gjør det jo heldigvis aldri, ler Espen.  

Sosialt

Siden han begynte i selskapet i 2014 har Espen funnet gode venner i Remiks.  

– Jeg tror cirka 90 prosent av omgangskretsen min på fritida er kolleger fra jobb. Det er et veldig godt miljø her, sier Espen Eriksen.  

Han synes Remiks legger til rette for at de ansatte skal trives både i og utenfor arbeidstiden, og trekker fram kantina, treningsrommet og alle sosiale fritidsaktiviteter som arrangeres i regi av jobben som gode eksempler.  

– Idrett, fjellturer og bestandig et eller annet event som man kan delta på. På fredagen etter vi får lønning møtes vi gjerne for å spise og drikke lønningspils etterpå. Akkurat det går alltid rolig for seg, ler Espen. 

Han mener det er en styrke for selskapet at de ansatte har gode relasjoner både på og utenfor jobb. For Espens del bidrar det til trivsel i hverdagen. 

Samfunnsansvaret

Espen er bevisst Remiks sitt samfunnsansvar, selv om han ikke nødvendigvis reflekterer over det i det daglige.  

– Jeg vet jo at jobben vi gjør bidrar til å skape et bedre miljø, men det er ikke det jeg tenker på når jeg sitter i et hull i mørtna med all skiten, humrer han.  

Arbeidet gir uansett mening for 39-åringen, både på grunn av arbeidsdagens innhold og kollegene han deler den med.  

Gjennom årenes løp har Espen vært innom ulike stillinger og avdelinger. Han har sett utviklingen til Remiks på nært hold, og bidratt i selskapet som har gått fra å være avfallsaktør til å bli en råstoffleverandør. 

Fremtiden er han spent på.  

– For selskapet sin del håper jeg at vi holder følge med utviklingen og oppdaterer oss. At vi ikke blir hengende bakpå i forhold til den teknologiske utviklingen.  

For hans egen del både håper og tror han at han er på samme plass om ti år.  

– Jeg føler at jeg har funnet stedet jeg trenger å være.  

Relaterte artikler

Feilsortert avfall handler om liv og helse

Fredag 1.desember 2023 opplevde Remiks en eksplosjon og påfølgende brann i produksjonshallen på vårt anlegg. Rask og riktig respons fra både eget personell og nødetatene forhindret en større brann. Tilfeldigheter og korrekt utstyr forhindret en ulykke med personskader.

LES MER »

Husholdningssjefen

Per Johnny Johansen tok over som daglig leder i Remiks Husholdning våren 2023. Slik opplevde den nyansatte lederen fjoråret og den første tiden i sjefsstolen.

LES MER »