Samarbeid med organisasjoner

Vi tar ansvar. Sammen. Remiks har hatt og har utstrakt samarbeid med flere organisasjoner

Blant organisasjonene Remiks har tettest kontakt med, finner vi Start Uit og Ungt Entreprenørskap.

Studentorganisasjonen Start UiT

Remiks har i en årrekke hatt et godt samarbeid med Start Uit.
Gjennom samarbeidet har vi kunne få tilgang til organisasjonens kommunikasjonskanaler til å spre våre budskap.

En viktig delav samarbeidet er deres Lederjakten.
Lederjakten er en konkurranse skapt av Start UiT, hvor hensikten er å finne finne UiTs beste lederspire.

Deltakerne får mulighet til å utforske sine  lederegenskaper, samarbeide i team og få tilbakemeldinger og veiledning fra erfarne fagpersoner og ledere fra ulike sektorer.

Remiks er del av juryen og bidrar samtidig til oppgaver innen vårt fagfelt. 

– Samarbeidet er en vinn-vinn, forteller avdelingsleder kommunikasjon i Remiks, Thomas Vassbotn Mæhlum.
– Vi får nye og innovative blikk på våre bransjeutfordringer, får vist fram at avfallsbransjen er  en framoverlent og spennende yrkesvei, og kan dessuten “øse av vårt overskudd” for å framdyrke gode ledere.

Ungt Entreprenørskap

Samarbeidet med Ungt Entreprenørskap har strukket seg over flere år og er nå godt innarbeidet.

Som de skriver selv på sine nettsider:

Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som sammen med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.”

Gjennom programmet til Ungt Entreprenørskap får stadig flere elever i grunnskole og videregående skole, samt lærere innføring i bærekraft, avfallspyramidens prinsipper og det å se på avfall som ressurser. 

Barnetrinnet 

På barneskolen bruker Ungt Entreprenørskap Arktis det pedagogiske programmet SMART Remiks.
Dette gjennomføres som et tverrfaglig prosjekt over en uke. Målet er å inspirere elevenes lyst til å utforske, tenke fritt og være løsningsorienterte, gjennom kreative prosesser og samarbeid.
 

I 2023 har totalt 1662 elever gjennomført SMART, der 418 elever har gjennomført SMART Remiks i Tromsø.
Lærerstreik begrenset aktiviteten noe. Videre har 73 lærerstudenter i faget LER-3000 vært ute i praksis og gjennomført UE Arktis sitt program i barneskolen.
 

Ungdomsskolen 

Elevbedrift gir ungdomsskoleelever muligheten til å starte, drive og avvikle sin egen bedrift innenfor et avtalt tidsrom.

Programmets varighet og omfang tilpasses individuelt for hver enkelt skole.

I hovedsak handler elevbedrift om at elevene utvikler bedrifter basert på deres egne interesser, og gjennom dette får de mulighet til å utforske skaperglede, engasjement og nysgjerrighet.

I løpet av vårsemesteret 2023 gjennomførte UE flere tverrfaglige prosjekter, hvor Informasjonsansvarlig Ivar Sture Handeland fra Remiks var en del av juryen. Dette inkluderte Sommerlyst skole, hvor 178 elever på 9. trinn deltok, samt Tromstun skole, hvor 173 elever på 9. trinn var involvert 

De årlige elevbedriftene kan melde seg opp i regionmesterskapet, hvor de får en unik mulighet til å observere og lære av andre elevbedrifters prestasjoner.

På regionmesterskapet deltok elever fra Grønnåsen skole, Sommerlyst skole, Tromstun skole og Kroken skole, både fra arbeidslivsfag og tverrfaglige prosjekter.

Totalt gjennomførte 577 elever og 132 lærere programmet elevbedrift, mens 39 elever deltok på fylkesmesterskapet for elevbedrifter i Tromsø på Nordnorsk Vitensenter. 

Videregående skole 

Hvert år arrangerer Ungt Entreprenørskap Arktis et fylkesmesterskap hvor ungdomsbedrifter fra hele fylket får muligheten til å vise fram resultatet av skoleårets harde arbeid.

Remiks deltok som juryleder under fylkesmesterskapene i kategorien “Bærekraftsprisen” sammen med Evy Jørgensen fra Norsk Polarinstitutt og Kine Olsen fra FN-sambandet.  

Totalt deltok 176 elever og 32 lærere i programmet ungdomsbedrift, mens 340 elever deltok på fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter i Tromsø på The Edge og Jekta Storsenter. Dette er en økning fra deltagelsen i fylkesmesterskapet fra 2022. 

Som Ungt Entreprenørskap skriver i sin årsrapport:

“Vi ser at bruken av bærekraft inn i forretningsidèen er kommet for å bli og tror nok vi blir å se en enda større økning i antall påmeldte ungdomsbedrifter i kategorien “Bærekraftsprisen“ i 2024”

Relaterte artikler

Feilsortert avfall handler om liv og helse

Fredag 1.desember 2023 opplevde Remiks en eksplosjon og påfølgende brann i produksjonshallen på vårt anlegg. Rask og riktig respons fra både eget personell og nødetatene forhindret en større brann. Tilfeldigheter og korrekt utstyr forhindret en ulykke med personskader.

LES MER »

Trivselsmaskinen

Espen Eriksen hadde sin første arbeidsdag på Remiks i 2014. Ti år etter har han fått venner for livet og en jobb som gir trivsel hver eneste dag.

LES MER »