Remiks skal kutte utslipp med 25% innen 2026

Remiks har lagt en offensiv plan for å kutte egne utslipp. Sentralt står smarte grep i eget klimaregnskap.

– Remiks skal ha lavest mulig påvirkning på klimaet og miljøet. Derfor må vi være tett på våre egne utslipp og følge nøye med på vårt eget klimaregnskap. Fram mot 2026 skal vi kutte våre utslipp med 25 %, og da må vi ha gode delmål og planer for utslippskutt, forklarer ansvarlig for klimaregnskapet i Remiks, Petter Strand.

Bedre oversikt – større utslippskutt

Derfor har Remiks startet arbeidet med å automatisere klimaregnskapet for å få et detaljert bilde av hvor skoen trykker.

– Med den nye metoden får vi mer kunnskap om hva vi bør fokusere på, og kan hente inn historiske data for å sammenligne med dagens resultater. Dermed kan vi følge utviklingen og framdriften tydeligere, forklarer Strand.

Elektrifisering og alternativt drivstoff

Drivstoff og dieselbruk står i dag for de største utslippene i Remiks.

– Som et av flere tiltak har vi byttet ut diesel med biodiesel eller vegetabilsk diesel på flere kjøretøy for å sikre kutt i utslipp, forteller Strand.

I tillegg elektrifiseres nå kjøretøy og maskiner som er drivstoffkrevende, blant annet restavfallskvernen.

– Vår nye helelektriske restavfallskvern ble satt i drift i 2021 og vil i årene framover bidra til nedgang i direkte utslipp. I tillegg skal den dieseldrevne trevirkekvernen bli helelektrisk. Tiltakene vil erstatte 70.000 liter diesel i året, noe som virkelig teller i den store sammenhengen, forteller Strand.

Klimanøytrale kjøretøy

Remiks Husholdning og Remiks Næring kartlegger nå sammen hvordan maskin- og kjøretøyparken kan elektrifiseres eller bruke alternativer til fossilt drivstoff i årene framover. En spennende mulighet er kjøretøy som går på biogass, spesielt med tanke på biogassanlegget Rå Biopark som mulig etableres i Skibotn allerede neste år.

– Overgang til biogasskjøretøy vil også kunne bidra til betydelige utslippskutt i konsernet, forklarer Strand.

Økt omsetning uten økte utslipp

Utslipp og omsetning henger ofte tett sammen, der utslippene øker i takt med omsetningen. Den utviklingen har Remiks klart å unngå.

– Tross en liten økning i utslipp i 2021, er det positivt at vi har økt omsetningen uten at utslippene har fulgt etter. Vinteren i Tromsø har vært kaldere enn normalt, som igjen har ført til økt bruk av fjernvarme. Dette har resultert i høyere utslipp for oss i 2021 sammenlignet med 2020, forteller Strand.

Oppfølging og reduksjon av eget energiforbruk er også en prioritet.

– Remiks ønsker å redusere eget forbruk ved hjelp av egne målere og energiøkonomiske tiltak, avslutter Petter Strand.

 

Petter Strand, ansvarlig for klimaregnskapet i Remiks.

Relaterte artikler