Remiks overrakte 10 000 kroner til Kafé X – en liten kafe med et stort hjerte

Sånn like før jul inviterte Remiks, Kafé X til sin bruktbutikk for å gi honnør til det viktige arbeidet de gjør overfor personer med rusproblemer. Foruten 10 000 kroner fikk de også mulighet å ta ut varer fra bruktbutikken. – Dette kommer veldig godt til nytte i vårt arbeid, sa Nina Rossing, daglig leder i Kafé X. Kollega i Kafé X, Micka Sommerseth, kvitterte like godt med en egen takkelåt, som rørte forsamlingen.

De fleste i Tromsø vet godt hva Kafé X er, og den viktige oppgaven de gjør overfor personer med rusproblemer. Remiks valgte dette året å gi en honnør til det arbeidet de gjør. Administrerende direktør i Remiks, Britt Mathisen Limo, valgte å gi personlig noe av sine styrehonorar, samt at Remiks gav noe. Totalt ble dette en gavesjekk på 10 000 kroner. I tillegg fikk man ta ut ting og tang fra bruktbutikken.

Hovedverneombud i Remiks, Ravn Karlsen, talte på vegne av alle ansatte i Remiks.

På vegne av de ansatte i Remiks, hovedverneombud Ravn Karlsen, påpekte han det fantastiske og viktige arbeidet Kafé X gjør overfor en utsatt gruppe mennesker. – Det å bry seg er viktig og det gjør nettopp Kafé X, fortsetter han.

Britt Mathisen Limo, administrerende direktør og Ravn Karlsen, Hovedverneombud, overleverer gavesjekkene fra Remiks til Kafè X ved daglig leder Nina Rossing og kollega Micka Sommerseth.

Administrerende direktør i Remiks, Britt Mathisen Limo tok opp at det som er den fineste tiden på året for mange, er den vanskeligste for andre. – Da blir jobben dere på Kafé X gjør ekstra viktig, og vi er utrolig takknemlig for at vi har dette tilbudet i byen. Kafé X representerer sterke verdier gjennom å være en trygg møteplass for de som sliter eller har slitt med rus. Trygghet og samhold med mennesker som vil deg vel, er viktig hvis man vil få til endring, fortsetter hun.

Ansatt i Kafè X og student, Micka Sommerseth, framførte en sterk låt som rørte hele forsamlingen

Nina Rossing, daglig leder på Kafé X takket så mye for gaven. – vi er en liten kafé med et stort hjerte. Det betyr mye for denne type tilbud og gaven vil komme godt med. Juletiden er spesiell og for noen er den spesielt utfordrende, kan hun fortelle. Kafe ville gjerne gi noe tilbake og det stod hennes kollega Micha Sommerseth for. Han framførte sin egen låt som takk for gaven. Det var en sterk låt som rørte forsamlingen.

Tallerkener var noe av det Kafè X kunne trenge. Her viser Knut Evanger, daglig leder i Remiks Bruktbutikk, Nina Rossing rundt på butikken

Så har jeg lært at det å gi kan være det samme som å få. Jeg – vi i Remiks – ønsker der alle en god jul, avsluttet Britt.

Vil dere vite hva Kafè X er, så kan der lese mer om dem her https://www.marborg.no/prosjekter/kafe-x/

Relaterte artikler