Remiks Husholdning har ansatt ny leder

Etter en grundig rekrutteringsprosess har styret i Remiks Husholdning AS ansatt Per Johnny Johansen (47) som ny daglig leder i selskapet.

Rekrutteringen kommer som følge av at tidligere daglig leder gikk over til en annen stilling i konsernet.

 

– Det har vært viktig for oss å finne en ny leder med stort engasjement rundt både miljø, bærekraft og teknologisk utvikling. Vi fikk veldig god respons på stillingen og har vært i dialog med en rekke godt kvalifiserte kandidater, noe som bekrefter at både bransjen generelt og Remiks som arbeidsplass er attraktiv.

– Johansen har solid økonomi- og ledererfaring, og fremstår som en moderne og samlende leder med stor motivasjon for å løfte selskapet videre. Han kan vise til gode resultater i tidligere stillinger og har både den kunnskap og erfaring som vi har vært på jakt etter. Vi er veldig fornøyde med å ha landet en avtale med Johansen, han vil med sin bakgrunn komplettere konsernledergruppen og bidra til at Remiks er godt rustet for videre utvikling» fortsetter adm.dir. Britt M. Limo.

Johansen kommer fra stillingen som regionleder i Polygon AS. Før dette har Johansen bl.a. hatt stillinger som områdeleder i Recover AS, daglig leder i TUIL og Blåmann Mur og regiondirektør i ISS Facility Services AS.

Johansen tiltrer stillingen 1. april.

For mer informasjon kontakt:
Britt M. Limo, adm.dir. i Remiks Miljøpark AS, tlf. 414 28 355

 

Kompetanse fra innerst til ytterst

– Etter å ha fulgt Remiks i mange år, er det med ærefrykt man tar over rollen som daglig leder i Remiks Husholdning AS. Fra innerst til ytterst virker Remiks å bli drevet frem av kompetanse og engasjement i en veldig spennende og fremtidsrettet næring. 

– Det å skape forståelse og legge til rette for at Tromsø og Karlsøy lykkes med håndtering av avfall på en bærekraftig måte er både utfordrende og veldig givende. Dette stiller store krav til oss i fremtiden, både driftsmessig og teknologisk. Her er og bør Remiks være i front, og sammen med alle ansatte så skal vi jobbe hardt for å fortsette å være det for våre eiere og kunder. sier ny daglig leder, Per Johnny Johansen.

Kort om Remiks Miljøpark AS

Remiks er totalleverandør av avfallstjenester både for husholdninger, næringsliv og industri. 

Selskapet ivaretar de lovpålagte tjenestene innenfor renovasjon i Tromsø og Karlsøy, er et kunnskaps- og innovasjonssenter og en regional pådriver innenfor tema knyttet til avfall, miljø og gjenvinning. 

Konsernet spiller også en viktig rolle innen forretningsmessig næringsutvikling i nord, og bidrar til både lokal og regional verdiskapning. Vår visjon er at “Vi tar ansvar. Sammen”.

Vi har store ambisjoner, både på egne og samfunnets vegne og konsernet består i dag av til sammen 8 hel- og deleide selskap. Konsernet ca 130 ansatte og en årlig omsetning på ca. 450 mill. kroner innenfor kjernevirksomheten. 

Les gjerne mer om oss på www.remiks.no

Tre stolte medarbeidere i Remiks smiler

Relaterte artikler